Datu estatistikoak 2014

Gaur Gipuzkoan, Getariako Txakolina Jatorri Deituraren babespeko mahasti sailek 396,31 ha hartzen dituzte, birlandatzeko eskubidea duten baimenduriko produkzio-potentziala 402 ha delarik. Aipatu beharra dago landaturiko hektareen gehikuntza esponentziala izan dela, azken 30 urteotan 25 hektareetatik oraingo 396,31 hektareetara igaro dira eta.

Landaturiko eremuaren % 90 inguru (354,62 ha) Hondarribi Zuri barietatearena da,eta % 2,66 Hondarribi Beltzari dagokio (10,54 ha).

Ondoko taulan ardogintza barietate nagusien zerrenda analizatzen da:

BARIETATEA

LANDATUTAKO AZALERA (ha)

PORTZENTAIA (%)

ONDARRIBI ZURI

354,62

89,48 %

CHARDONNAY

12,91

3,26 %

ONDARRIBI BELTZA

10,54

2,66 %

PETIT COURBU

9,6

2,42 %

GROS MANSENG

5,51

1,39 %

RIESLING

2,51

0,633 %

CABERNET FRANC

0,46

0,116 %

CABERNET SAUVIGNON

0,11

0,028 %

VIURA

0,05

0,013 %

TOTAL

396,31

100 %

 
1. taula. Gipuzkoako mahasti azalera barietateen arabera
 

Bestalde, nabarmendu beharra dago mahastien % 52 Getarian kokaturik dagoela, % 18 Aiako udalerrian, % 13 Zarautzen, % 4 Zumaia, Oñati eta Hondarribian, eta gainerako % 10 beste hainbat udalerritan.

Gaur egun, Gipuzkoan 96 mahats ekoizle daude eta ustiategiek batez beste 4,13 ha hartzen dituzte.

2014 urtean mahatsaren ekoizpen osoa 3.515.000 kg izan zen, 2.433.600 litro txakolina ateratzea ahalbidetu dutenak.

Bestalde, 29 upeltegi ardogilek izena emana dute Jatorri Deituran. Eta Deituran bilduriko 29 upeltegi horiek guztira ekoiztu dutenaren % 95,5 txakolin zuria izan da. Gainerako % 4,45, gorria eta beltza.

Getariako Txakolina Jatorri Deiturak azalduriko datuen arabera, produkzioaren % 80-85 Gipuzkoan eta Euskadin merkaturatzen da, % 10 estatuan (bereziki Madrilen eta Bartzelonan) eta gainerako % 8-10 esportaziora doa.

Dena den, esportazioa 185.000 litro besterik ez da. Hamasei dira esportazioan diharduten upeltegiak, hots, Kontseilu Arautzailean izena emana dutenen % 61. 2012-2013 aldiari dagokionez, % 7,5 hazi da esportazioa.

Ondoko taulan datu hauek ageri dira: ardogileen kopurua, landaturiko hektareen kopurua, upeltegiak eta ardo produkzioa litrotan:

URTEA

LEKUA

AZALERA (Ha)

MAHASTIZAINAK

UPATEGIAK

EKOIZPENA(l)

1989

Aia, Getaria, Zarautz

40,91

34

13

190.000

1998

Aia, Getaria, Zarautz

78,12

44

17

600.000

2006

Aia, Getaria, Zarautz

212,13

61

17

1.541.700

2007

Gipuzkoa

239,13

93

18

1.350.000

2009

Gipuzkoa

313,68

96

22

1.570.500

2013

Gipuzkoa

368,39

96

27

2.268.700

2014

Gipuzkoa

396,31

96

29

1.031.400

2015

Gipuzkoa

396,31

96

29

2.433.600

2. taula. Gipuzkoako mahastizaintza eta ardogintzaren bilakaera

 

Ondoko taulan mahasti sailen bilakaera historikoa ikus daiteke, hektareatan:

3. taula. Gipuzkoako mahastien bilakaera
 
 

Hona Gipuzkoako sail landuek urteetan zehar izandako bilakaerari buruzko datuak taula formatuan:

URTEA

AZALERA

BATUKETA (ha)

PORTZENTAIA

1920

0,8545

0,8545

0,2%

1949

1,3046

2,1591

0,6%

1950

18,9298

21,0889

5,4%

1970

0,441

21,5299

5,6%

1975

0,9281

22,458

5,8%

1980

1,4522

23,9102

6,2%

1983

1,0091

24,9193

6,4%

1985

1,2072

26,1265

6,8%

1986

2,4815

28,608

7,4%

1987

0,4881

29,0961

7,5%

1988

1,3251

30,4212

7,9%

1989

10,4929

40,9141

10,6%

1990

3,8066

44,7207

11,6%

1991

1,6427

46,3634

12,0%

1992

1,9945

48,3579

12,5%

1993

5,7214

54,0793

14,0%

1994

8,4292

62,5085

16,2%

1995

4,2456

66,7541

17,3%

1996

6,6037

73,3578

19,0%

1997

2,7168

76,0746

19,7%

1998

2,0465

78,1211

20,2%

1999

14,7236

92,8447

24,0%

2000

33,2559

126,1006

32,6%

2001

22,2941

148,3947

38,3%

2002

21,7917

170,1864

44,0%

2003

9,2879

179,4743

46,4%

2004

3,9258

183,4001

47,4%

2005

16,5128

199,9129

51,7%

2006

12,2193

212,1322

54,8%

2007

27,0057

239,1379

61,8%

2008

47,4682

286,6061

74,1%

2009

27,0769

313,683

81,1%

2010

22,8219

336,5049

87,0%

2011

14,5648

351,0697

90,7%

2012

17,3215

368,3912

95,2%

2013

18,3667

386,7579

99,9%

2014

9,5521

396,3100

100,0%

4. taula. Gipuzkoako mahasti sailen bilakaera
 
 

Ustiategi kopuruen banaketa azalera-tarteen arabera, 2014ko uztailean:

Azalera/ustiategiko

Ustiategiak

Azalera Guztira (ha)

< 0,5 ha

18

3,70

0,5- 1 ha

14

11,94

1 – 2 ha

15

19,95

2 – 10 ha

35

145,41

> 10 ha

14

215,73

GUZTIRA

96

396,73

5. taula. Ustiategien banaketa azalera-tarteen arabera
 
 

Azkenik, ardogileei dagozkien taulak ageri dira, produkzio tarteen arabera:

6. taula. Ardogileen banaketa produkzio tarteen arabera
 
 
7. taula. Produkzioaren banaketa, banakako ardogileen produkzio ahalmenaren arabera.