Araudia

  • Kontseiluaren 2000/29/EE Zuzentaraua, 2000ko maiatzaren 8koa, Erkidegoan landare edo landare-produktuentzako kaltegarriak izan daitezkeen organismoak ez sartzeko babes-neurriei eta Erkidego barruan organismo horiek ez zabaltzeko babes-neurriei buruzkoa.
  • Batzordearen 92/105/EEE Zuzentaraua, 1992ko abenduaren 3koa, landare, landare produktu eta Erkidegoaren barruko beste objektu batzuen zirkulaziorako pasaporte fitosanitarioen normalizazioa, eta pasaporte horiek luzatzeko prozedura eta haiek ordezteko baldintza eta prozeduretakoa.
  • 43/2002 Legea, azaroaren 20koa, Landare Osasunari buruzkoa.
  • 1190/1998 Errege Dekretua, ekainaren 12koa, estatuko lurraldean oraindik finkatu ez diren landareentzat kaltegarriak diren organismoak ezabatzeko edo kontrolatzeko estatu-programak arautzen dituena.
  • Agindua, 1993ko uztailaren 27koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, landare, landare produktu eta Erkidegoaren barruko beste objektu batzuen zirkulaziorako pasaporte fitosanitarioen normalizazioa, eta pasaporte horiek luzatzeko prozedura eta haiek ordezteko baldintza eta prozeduretakoa.