Landare, landare produktuen eta bestelako objektuen ekoizleen, merkatarien eta inportatzaileen erregistro ofiziala (LEMIEO)

Nork eman behar du izena?

Erregistroan izena eman behar dute berrogeialdiko izurri edota gaixotasunak zabal ditzaketen landare eta landare produktuen ekoizle, merkatari eta inportatzaileek, izurri edo gaixotasunen hedapena ekiditea helburu.

LEMIEOn derrigorrez erregistratu beharreko enpresek, era berean, izena eman behar dute Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistro Ofizialean edo Mintegiko Hazien eta Landareen Merkatarien Erregistro Ofizialean. Hala, ekoiztu, merkaturatu edo biltegiratzen dituzten landareen edo landare produktuen egoera fitosanitario egokia bermatzea ahalbidetuko duten instalazioak izan behar dituzte. Landare-materialaren identitatea, halaber, bermatua izan behar du.

58/2005 Errege Dekretuak, urtarrilaren 21ekoak, xedatzen duenez, Erregistro horretan izena emateko betebeharra dute landareen, landare produktuen eta V-A-I eta V-A-II eranskinetan zerrendaturiko objektuen eta IV-A-II eranskineko hazien ekoizle eta merkatari guztiek.

Prozedura

Hona jarraitu beharreko prozedura:

  • Interesatuak ondokoak aurkeztu behar ditu:
    • Izena emateko eskaera.
    • Urteko laboreen aitorpena (ekoizleentzat bakarrik).
    • Landareen, jardueraren eta jarduera esparruaren aitorpena.
  • Erregistroan izena emateak pasaporte fitosanitarioa baimentzeko eskaera dakar berekin. Hartarako, etiketa eredua eta agiri laguntzailea aurkeztu behar dira.

Izapidea