Pasaporte fitosanitarioa

Etiketa batek eta agiri laguntzaile batek (albarana) osatzen dute pasaporte fitosanitarioa, zenbait landarek edo landare produktuk berekin eraman behar dutena Europar Batasunaren barnean zirkulatu ahal izateko.

Landare horiek entitate erregistratuek ekoiztu eta bidezko kontrolak gainditu dituztelako berme gisa balio du.

Etiketa horretan, gutxienez, ondoko informazio hau agertuko da:

Pasaporte fitosanitario
(1) Estatu kidearen izena edo kodea ES
(2) Kode autonomikoa (Euskadi 16)
(3) Probintzia kodea (Gipuzkoa 20)
(4) LEMIEOko erregistro zenbakia
(5) Banakako serie edo saileko zenbakia, elkarren segidako zenbaki bakarra

Agiri laguntzailean: izen botanikoa, kopurua.

Oharrak:

ZP: merkantzia eremu babesturen batean sartu edo zirkulatzeko baimena duenean.

RP: jatorrizko pasaporte fitosanitarioa originala aldatu denean.

Merkantziarekin batera doan albarana edo faktura, pasaporte fitosanitariotzat har daiteke baldin eta goian azalduriko informazio guztia badu.

Zein landarek eta landare produktuk izan behar dute pasaporte fitosanitarioa?

ESTEKA –TAULA PDF

Tramitea

Pasaporte fitosanitarioa baimentzeko eskaera

Pasaporte fitosanitarioen baimena ematearekin loturiko betebeharrak..

  • Ekoiztu beharreko landare motari dagokionez edo horien norakoa diren eremu babestuei dagokienez, edozein aldaketa gertatuz gero, legokiokeen baimena eskatu beharko da.
  • Landareen mugimenduaren erregistro bat eduki beharko da, eta dokumentazioa 3 urtez gorde beharko da gutxienez.
  • Landareei erasaten dien edozein organismo kaltegarriren agerraldi atipikoren bat edo bestelako edozein anomalia, dagokion erakunde ofizialari jakinarazi beharko zaio.

Izena emandako entitateen betebeharrak.

  • Landareei erasaten dien edozein organismo kaltegarriren agerraldi atipikoren bat edo bestelako edozein anomalia organismo ofizial arduradunari jakinarazi beharko dio
  • Landareak hazi, ekoiztu, biltegiratu… egiten diren instalazioen plano eguneratua gordeko du.
  • Ekoiztu, erosi, biltegiratu… diren landareen erregistroak gordeko ditu, eta albaranak gutxienez urtebetez gordeko ditu.
  • Sartzeko bidea emango die erakunde ofizial arduradunei edo ikuskapen lanak egiteko , laginak hartzeko, etab. gaituriko pertsonei.
  • 58/2005 Errege Dekretuan azalduriko betebehar bereziak beteko ditu.

Dokumentuak: