Landare Osasuna

Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera sustatzeko laguntza

Landare osasuna hobetzeko borroka biologikoko metodoak sustatze aldera proposatutako diru laguntzak dira. Horien bitartez lagundu ahal izango dira: landaketen babes fitosanitariorako erabilera duten kontrol biologikoko organismoak, kolorezko tranpak eta feromonak. Hortaz gain, lagunduko dira ere fitosanitarioak biltegiratzeko armairuak.

Informazio gehiago

Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (NEEO) izena ematea

NEEOn nekazaritza ekoizpen primarioaren esparruan diharduten ustiategiak erregistratuko dira. Dela nekazaritza edo abeltzaintza produktuak ekoizten dituztenak, dela ekoizpen primarioaren faseak gainditzen dituzten nekazaritza produktuak edo bestelako elikadura produktuak ekoizten dituztenak. Ez zaie aplikatuko produkzio guztia etxeko kontsumo pribatura bideratzen dutenei.

  • NEEON izena emateko eskaera. (PDF)

Pasaporte fitosanitarioa baimentzeko eskaera

Pasaporte fitosanitarioen baimena ematearekin loturiko betebeharrak..

  • Ekoiztu beharreko landare motari dagokionez edo horien norakoa diren eremu babestuei dagokienez, edozein aldaketa gertatuz gero, legokiokeen baimena eskatu beharko da.
  • Landareen mugimenduaren erregistro bat eduki beharko da, eta dokumentazioa 3 urtez gorde beharko da gutxienez.
  • Landareei erasaten dien edozein organismo kaltegarriren agerraldi atipikoren bat edo bestelako edozein anomalia, dagokion erakunde ofizialari jakinarazi beharko zaio.

Izena emandako entitateen betebeharrak.

  • Landareei erasaten dien edozein organismo kaltegarriren agerraldi atipikoren bat edo bestelako edozein anomalia organismo ofizial arduradunari jakinarazi beharko dio
  • Landareak hazi, ekoiztu, biltegiratu… egiten diren instalazioen plano eguneratua gordeko du.
  • Ekoiztu, erosi, biltegiratu… diren landareen erregistroak gordeko ditu, eta albaranak gutxienez urtebetez gordeko ditu.
  • Sartzeko bidea emango die erakunde ofizial arduradunei edo ikuskapen lanak egiteko , laginak hartzeko, etab. gaituriko pertsonei.
  • 58/2005 Errege Dekretuan azalduriko betebehar bereziak beteko ditu.

Dokumentuak:

Produktu Fitosanitarioen Ekoizleen eta Operadoreen Erregistro Ofizialean (OEOE/ROPO) kudeaketa

OEOEn izena ematea derrigorrezkoa da azalduriko sektore guztientzat, salbu eta produktu fitosanitarioak soilik erabilera ez profesionaletarako merkaturatzen dituzten saltegientzat.

Izen emateak 10 urteko aldirako balio du eta epe hori amaitu baino lehen berritu behar da.

Izen ematerako dokumentazioa sektorearen arabera:

OEOEn baja emateko ondorengo dokumentazioa bete behar da:

Dokumentazioa egoitza elektronikoaren erregistro orokorraren bidez aurkeztu daiteke.

Landare ekoizpena

Mahasti landaketa baimenak

Mahasti landaketa berrien baimenak eskatzeko epea urtarrilaren 15etik otsailaren azkenengo egunerarte dago zabalik.

Kontsulta ezazu: Mahasti landaketa berrien baimen eskaerak

Sagardotarako sagarrondoari laguntza

Oinarri arautzaileak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardotarako sagarrondoak landatu, hobetu eta garatzeko diru laguntzei buruzkoak. (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016ko ekainaren 28a, asteartea).

PDF-a deskargatu

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak aldatzea: Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardotarako sagarrondoen landaketa, hobekuntza eta garapenerako laguntzak

PDF-a deskargatu

0005 LI/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardorako sagarrondoak landatu, hobetu eta garatzeko diru laguntzen 2020ko deialdia onartzekoa.

PDF deskargatu

Produkzio baliabideak

Erabiltzen ari den makineria erregistratzeko eskaera

Produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoak (h, k, l, m motakoak) eta ongarriak banatzekoak (i motakoak), 2009ko uztailaren 15a baino lehenago berritan erositakoak eta erregistraturik ez daudenak, erabiltzen ari diren makina gisa erregistratu beharko dira.