5.1.1. Iztator eremuari dagokion Legorretako Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

2022·09·20


5.1.1. Iztator eremuari dagokion Legorretako Arau Subsidiarioen Aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

 

5.1.1 Iztator eremuari dagokion Legorretako Arau Subsidiarioen Aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduren barruan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dagokion ingurumen-txosten estrategikoa egin du.

Txostenak ondorioztatzen du aldaketak ez duela ingurumen ebaluatzeko prozedura arrunta egin behar, zeren eta ez baitu eragin adierazgarririk sortuko ingurumenean, baldin eta bermatzen badu bere garapen eta ezarpenean ingurumen integrazioa hobetzeko ezarri diren baldintzak beteko dituela.

Dokumentazioa