Atzealdea

Astigarragako Pagoaga eremuari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren eta Astigarragan GI-2132 errepidea 27. Poligonoarekin lotzeko proiektuaren Ingurumen-Txostenak argitaratu dira.

2019·05·08


Astigarragako Pagoaga eremuari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren eta Astigarragan GI-2132 errepidea 27. Poligonoarekin lotzeko proiektuaren Ingurumen-Txostenak argitaratu dira.

 

Astigarragako 2.6. Pagoaga H.E.U-ri dagokion Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren eta  Astigarragan GI-2132 errepidea 27. Poligonoarekin lotzeko proiektuaren ingurumen-ebaluazio sinplifikatuaren prozeduren barruan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dagokien ingurumen-txosten estrategikoa eta ingurumen-inpaktuaren txostena egin ditu hurrenez hurren.

Txostenek ondorioztatzen dute planak eta proiektuak ez dutela ingurumen ebaluatzeko prozedura arrunta egin behar, zeren eta ez baitute eragin adierazgarririk sortuko ingurumenean, baldin eta bermatzen badute haien garapen eta ezarpenean ingurumen integrazioa hobetzeko ezarri diren baldintzak beteko dituztela.

 

Dokumentazioa