*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      2.  Garapen sozioemozionala      

 

 4. Arauak eta mugak. Nola ezarri era asertibo batean

 

Hartzaileak: Haur eta nerabeen gurasoak

Talde bakoitzeko partaide kopurua: Hitzaldia: Lekuaren arabera / Tailerra: 20-25 pertsona gehienez

Trebatzailearen disponibilitatea: Astearte, asteazken eta ostegunetan.

Trebatzailea: Leyre Cano 

 

Helburu orokorra:

 • Hitzaldia. Hitzaldi honen bitartez, familian harreman orekatua, osasungarria eta onuragarria izateko zer behar den ikusiko da, hori garatzeko beharrezkoak diren arauak eta mugak nola jarri landuz.
 • Tailerra. Tailer honen bitartez, familian harreman orekatua, osasungarria eta onuragarria izateko beharrezkoa den egitura nola izan landuko dugu, horretarako lagungarriak izango zaizkigun arauak eta mugak jartzen ikasiz.

 

Helburuak:

 • Familia-hezkuntzaren eredu ezberdinak ezagutzea.
 • Familia-hezkuntzaren eredu ezberdinen ondorioak ikustea.
 • Familia-giro ona izateko modua lantzea.
 • Familian arauak eta mugak izatearen beharra jakitea.
 • Familiako arauak era asertiboan jartzearen onurak ikustea.
 • Familian arauak era asertiboan jartzeko tresnak ezagutzea.
 • Familian dauden gatazkak eta arazoak ebatzeko tranak eskuratzea (tailerra).

 

Landuko diren edukiak eta gaitasunak: 

 • Familia-hezkuntzaren eredu ezberdinen ezagupena.
 • Familia-hezkuntzaren eredu ezberdiak erabiltzearen ondorioak.
 • Zer dira mugak?
 • Zertarako balio dute mugek?
 • Mugak era asertiboan jartzearen onurak.
 • Mugak era asertiboan jartzeko tresnak.
 • Arauen beharra familian.
 • Arauak era asertibo batean jartzeko modua.
 • Zer izan behar dugu kontuan arauak eta mugak jartzeko orduan?

 

Metodologia:

 • Hau guztia lantzeko metodologia dinamikoa erabiliko da (teoriko-praktikoa).
 • Teorian oinarrituta, kasu praktikoak landuko dira.
 • Familia-hezkuntzaren eredu ezberdinak ezagutzeko kasu praktikoak azalduko dira.

 

Trebatzaileak hitzaldia edo tailerra garatzeko behar duen materiala:

 • Proiektorea, internet posible bada eta papelografo edo arbela.