Zer Moduz? Gipuzkoako haur eta nerabeek beren ongizateari buruz duten pertzepzioaren azterlana da. 

#Zmz2023

Egitasmo honen helburu nagusia da lurraldeko 8 eta 14 urte bitarteko haur eta nerabeen errealitateari buruz dagoen informazioa handitu eta zabaltzea: nola hautematen dute haurrek eta nerabeek beren ongizate-maila? Zer neurritan uste dute euren beharrak asetzen direla? Zer kezka, interes eta proposamen dituzte?

Proiektu hau Haurren Eskubideen Hitzarmenarekin bat dator eta Agenda 2030eko Garapen Jasangarrirako Helburuetako 16.7 xedearekin lerrokatuta dago: ”16.7 HERRITARREN PARTE-HARTZEA. Premiei erantzuten dieten erabaki inklusiboak, partaidetzazkoak eta ordezkagarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.” 

 

 

 

Helburuak


- Haur eta nerabeei hitza ematea. Haien ikuspegi, kezka eta proposamenak kontuan hartzen dituzten politika publikoak eta jarduerak diseinatzea; bai toki, zein lurralde mailan.

- Haur eta nerabeen beharrei eta lehentasunei erantzuteko zerbitzu eta baliabideak sustatzea.

- Datuak biltzeko tresna diseinatzea, haur eta nerabeen errealitateari eta bilakaerari buruzko ezagutza zabaltzeko.

- Lurraldeko haur eta nerabeen ongizatearekin lotutako parametro batzuen bilakaera monitorizatzea.

Hartzaileak


- Gipuzkoako haurrak eta nerabeak.

- Hezkuntza formaleko eta ez-formaleko ikastetxe eta elkarteak.

- Haurren eta gazteen arloko adituak eta profesionalak.

Kronograma

Hau da Gipuzkoako haur eta nerabeen errealitatearen azterlana egiteko jarraituko den lan-plana:

Lehenengo fasean azterlana mugatu eta proiektua garatzeko beharrezkoak diren tresnak sortuko dira. Bigarren fasean, datuak eta informazioa bilduko dira, inkesta eta talde-eztabaiden bidez. Hirugarren fasean, lortutako datuak eta informazioa aztertu, eta txostena egingo da. Azkenik, laugarren fasean, azterlanetik ateratako materialak eta emaitzak zabaltzeko ekintzak egingo dira.

 

Metodologia

Ikerketa garatzeko online inkesta erabiliko da. Eta ahalik eta irismen handiena lortzeko, hezkuntza formalean eta ez-formalean egingo da.

Lagin adierazgarria 2.000 inguru haur eta neraberengandik lortuko da, eta unibertsoaren banaketa errespetatuko da adinaren, eskualdearen, sexuaren eta udalerriaren tamainaren arabera.