Gaztematika sarea

GAZTEMATIKA da Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek lurraldeko haur, nerabe eta gazteen sustapenerako sortutako sare publikoa. Gure sarearen helburua da gipuzkoarrei beren haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan laguntzea, pertsona autonomo gisa beren biografia eraiki dezaten.

Horretarako, etenik gabeko bide-laguntza profesionala, aukera-berdintasuna, parte-hartzea eta, hitz batean esanda, sustapena eskaintzen dizkiegu, hurbileko zerbitzu eta baliabideen bitartez.

 

Horiek horrela, sare bat osatuz, erreferentzia-esparru orientatzaile eta malgu bat izatea lortu dugu haur, nerabe eta gazteen alorreko politika publikoetan.

Gaztematika sarea 2008-2009an sortu zen, partaidetzazko prozesu baten bidez; eta ibilbide oparo horretan mugarri erabakigarria izan da 2019ko Foru Dekretua, Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sareari buruzkoa.

 

 

Helburuak

Haurrak, nerabeak eta gazteak sustatuz, Gaztematika sarea osatzen dugunok honako helburu hauek bete nahi ditugu, horretarako aisia hezitzailea eta jolasa baliatuz:

 • Gipuzkoako haurrei, nerabeei eta gazteei bizitzen ari diren aro bakoitzaz gozatzeko, esperimentatzeko eta protagonista izateko aukera ematea.
 • Helduarorako prozesuan adin batetik besterako trantsizio arrakastatsu eta egokiak bizitzea.
 • Emantzipaziorako bidean, gaitasun pertsonalak eta gizarte-harremanak landuz, ikasiz eta indartuz, pixkanaka beren autonomia pertsonala, eskuratu, garatu eta erabiltzea.
 • Haur, nerabe eta gazteek ahalmen ahalik eta handienak lortzea, heldu direnean erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi-proiektu pertsonal bilakatzeko.
 • Gure lurraldeko haurren eta gazteen herritartasun aktiboa bultzatzea. Hau da, beren ingurunean, komunitatean eta gizartean inplika daitezen eta herriko dinamikan parte har dezaten laguntzea.
 • Gipuzkoako haurren, nerabeen eta gazteen unean uneko beharrei irtenbidea ematea.
 • Haur, nerabe eta gazteen sustapena, egungo testuinguruan funtsezkoa izanik, agenda politikoan eta sozialean dagokion lekuan kokatzea.

Ildo estrategikoak

Gaztematikari esker, erakunde arteko topaleku bat artikulatu dugu, esperientziak eta praktika onak trukatzeko gune bat, eta aholkularitza eta lankidetza teknikorako bideak zabaldu ditugu, prestakuntza-programa, foro eta hausnarketarako jardunaldi espezializatuak bultzatuz. Horrek guztiak laguntzen digu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek haurren eta gazteen sustapen-arloan garatu behar ditugun politika egokienak zehazten. Ondo antolatutako egitura bat da. Sarearen foro eta organoetan eztabaidatzen eta erabakitzen dira gure esparruan ditugun erronkak eta helburuak, eta horiei aurre egiteko Gipuzkoan garatuko diren plangintzak, ekintzak, etab. Foro nagusia politikoa da, Gipuzkoako haur eta gazteen sustapen-arloko arduradun politikoak biltzen dituena. Bertan erabaki eta onartzen dira legealdi bakoitzeko ildo estrategikoak.

 

2023-2027 legealdirako ildo estrategikoak:

 

 1. Haur, nerabe eta gazteen ongizatea: Hau da, haur eta nerabeei beren emozioak kudeatzen lagundu nahi diegu, jazarpen-egoerak ekiditeko baliabideak eskainiz eta prebentzioa garatuz; ohitura osasungarriak eta kontsumo arduratsua bultzatu; gazteen osasun afektibo-sexuala eta sozio-emozionala sustatu; eta gurasotasun onuragarria bultzatu.
 2. Haur, nerabe eta gazteen aukera-berdintasuna: Besteak beste, haur eta nerabeekin genero-berdintasuna garatzen ari gara, estereotipoak ekidinez, aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatuz eta sexu-hezkuntza landuz. Gainera, gure asmoa da gazteei etxebizitza eskuratzeko bidea erraztea.
 3. Haur, nerabe eta gazteen herritartasun aktiboa eta parte-hartzea: Honen helburuak dira, aisia-programen bidez, haur eta nerabeen garapen pertsonal eta soziala, autonomia eta esperimentazioa sustatzea; gazteak herritar aktibo eta parte-hartzaile izan daitezen bideak lantzea; kultura digitala garatzea; ingurumenarekiko jarrera jasangarriak eta praktika onak sustatzea; gune informaletan ere euskara erabiltzea; etab.
 4. Gaztematika sarearen partaidetzazko gobernantza: Haur, nerabe eta gazteen eskubide eta beharrak erakundeen agendan txertatu behar ditugu; komunikazioa indartu nahi dugu haur, nerabe eta gazteekin komunikatzeko, eta eragileon arteko koordinazioa hobetzeko; eta, azkenik, Gaztematikako profesionalen ezagutza eta kualifikazioa sendotzen ari gara, berrikuntzarako eremu eta baldintzak hobetuz.

 

Lau ildo estrategiko horiek lantzeko, sareko parte-hartzaileak konprometitzen dituen plangintza diseinatu, eta hura osatzen duten ekintzak garatzen dira. Eta lan egiteko modu honi esker, Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen-arloan norabide berean burutzen dugu gure jarduna.

Parte-hartzaileak

Gaztematika sarea Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek osatzen dugu; zehazki, erakunde bakoitzeko haur, nerabe eta gazteen sustapen-atalak. Une honetan, lurraldeko 88 udalerrietatik 77 dira sareari atxikita daudenak.

Kolektibo horien aldeko sare-lanean bide-lagun ditugu, halaber, astialdiko elkarteak eta haur, nerabe eta gazteen arloan aritzen diren beste hainbat entitate. Horrez gain, Gaztematikak beste sistema edo politika batzuekiko elkarreragina eta lankidetza ere bultzatzen ditu, gure lanaren xede diren pertsona horien mesederako.

 

Izan ere, guztiok dugu haien ongizatea helburu, eta ahalegin horretan sarea osatzen eta mugitzen duten pertsonak dira balioa ematen diotenak: arduradun politiko eta teknikoak, hezitzaileak, suspertzaileak, informatzaileak, etab. , bakoitzak bere ezagutza, trebetasuna, abilezia eta talentua jarriz.

Informazio gehiago

 

Udalentzako baliabideak

Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur eta Gazteen Sustapen Zerbitzuak hainbat zerbitzu eta baliabide ditu Gaztematikako udalen eskura jarrita, horiek haur eta gazteen arloko beren politikak, programak, zerbitzuak eta jarduerak aurrera eraman ditzaten: diru-laguntzak, hainbat alorretako aholkularitza, prestakuntza edota Gaztematikako baliabideak (sareko intraneta, datu-baseak…)

 • Aholkularitza

  Aholkularitza eskaintzen dugu planifikaziorako, komunikaziorako, proiektu eta programetarako... haur eta gazteen sustapenaren esparruan.

 • Prestakuntza: TREBA profesionalak

  Haur eta gazteen lan-eremuan dihardutenek tresnak behar dituzte beren esku hartzearen bitartez haien beharrei dimentsio pertsonal, sozial zein kulturalean erantzuteko. Eta baliabide horiez hornitzen laguntzea da prestakuntza osagarriko eskaintza honen helburua.

 • Dirulaguntzak

  Gipuzkoako Foru Aldundiak udalei dirulaguntzak ematen dizkie, berekin lankidetzan aritzeko eta «Gaztematika», Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sarearen esparruan, haur, nerabe eta gazteentzako planak, programak, jarduerak eta zerbitzuak martxan jartzeko

 • Gaztematika Komunitatea

  Gaztematika Komunitatea Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapenerako Sarea osatzen dugun eragileon harreman-tresna nagusia da. Lankidetza-egitasmo hau baliatzen dugu gure arloan gertatzen denaren berri izateko, ezagutza partekatu eta egunean egoteko. Horrek laguntzen digu ideia berriak osrtzen, oztopoak gainditzen eta berrikuntzak martxan jartzen.

Haurtxokoak eta gaztelekuak

Gipuzkoako haurtxoko eta gaztelekuak haurrak eta nerabeak astialdiaren bitartez bizitzarako trebatzen dituzten hezkuntza ez-formaleko zerbitzuak dira. Neska-mutil guztientzat dira: izan ere, haiek egiten dituzte, beraiek taxutzen dituzte, bertako hezitzaileen bide-laguntzarekin eta prozesu horretan parte hartuz.

 

Gipuzkoako haurtxoko eta gazteleku bakoitzak bere izaera du, bere identitate eta autonomia, baina Gaztematika sareak, guztien kalitatea bermatzen du, bertako profesionalen prestakuntza eta kualifikazioaren bitartez, zerbitzuetan programa berritzaileak eta kanpainak martxan jarriz, edota beren jardunerako aholkularitza eta laguntza emanez.

Informazio gehiago

Gaztematika komunitatea

Gaztematika sarearen plataforma digitala da, Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen-arloko profesional eta eragileen harreman, komunikazio eta lankidetzako tresna nagusia.

 

 

Jarraitu gure sareak