Kapelagile ikasteko karta

Elgoibarren 1801eko ekainaren 7an, nire eskribauren aurrean eta lekuko gisa aurkeztu zen Luis de Artiz, maisu kapelagilea, eta Azpeitiko bizilaguna eta esan zuen: Nire aurrean 1799ko martxoaren 21ean egindako idatziaren bidez Juan Antonio de Arriola y Zubillaga, herri honetakoa, hartu zuen kapelagile lanbidea erakusteko, idatzi hau egiten denetik bi urtez, eta lanbide hori erakustearen truke arroparen garbiketa eta janaria eman beharko dizkio bi urte horietan Juan Antonio aprendizari, eta 45 beloi peso ordaindu behar ditu bidaltzen den eskritura honetan zehaztutako epe eta baldintzetan, eta Catalina de Zubillagari, Juan Antonioren ama legitimoa eta Juan Tomas de Arriolaren alargunari, ordainketa egitera behartu zaio, biak herri honetakoak. Eta Juan Antonio kapelagile lanbidean trebatu ondoren, eta Catalinak 320 beloi erreal entregatuta, ikasketa horrengatik ordaindu beharreko 675 errealetatik, ikasketaren 45 beloi pesoen doikuntzak osatzen dutena, eta falta diren 355 erreal entregatu nahi ditu dagokion kitatze-agiria eman ahal izateko. Asmo horien berri izanda eta dagokion tokian eragina izan dezan, eta idatzi honen bidez egilesten eta aitortzen dut Catalina Zubillagak 675 baloi erreal horiek ordaindu dituela, lehen 320 eta orain falta ziren 335ak.

Zenbakitu eta jasotzen dut berak eskatuta eta fede ematen dut eta uko egin 320 errealei dagokienez, ez baitu jaso, ordaindu eta frogatzen du eta gainerako legeak, honi buruz ari direnak, pozik eta bere borondatez entregatuta, gauzatu zuen oparotasun handiagorako eta kitatze gutuna 675 beloi errealen ordainketagatik, Catalina de Zubillagaren eskubidea eta segurtasunaren mesedetan, eta bere kargura eta ondasunekin behartu zitzaion gutun hau sinatzera eta gastuak ordaintzera.  

Oñatiko Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa, 1-1780 paper-sorta, 147. orrialdea.