*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      3.  Gizarte-testuingurua eta ingurune fisikoa      

 

 Bullying-egoerak minimizatzeko ingurune seguruak nola sortu. 

 

Hartzaileak: Haur eta nerabeen gurasoentzat

Talde bakoitzeko partaide kopurua: HItzaldia: mugarik gabe. / Tailerra: 25 pertsona gehienez.

Trebatzailearen disponibilitatea: Goizez nahiz arratsaldez.

Trebatzailea: ORTZADAR. Itsaso Zuberogoitia González 

 

Helburu orokorra:

 • Hitzaldia: Familiei seme-alabentzako ingurune seguru eta babesleak sortzen laguntzea, eta egon daitezkeen arrisku-egoerak detektatzen eta identifikatzen ikastea, hala nola jazarpen- edo bullying-egoerak.
 • Tailerra: Familien eginkizun nagusietako bat da heztea eta seme-alabek balio eta portaera-jarraibide egokiak eskura ditzaten lortzea. Babesaren gakoa ingurune seguruak eta babesleak sortzea da. Ingurune horietan, pertsonak erabat garatu ahal izango dira, beren eskubideak errespetatu ahal izango dira eta edozein indarkeria-motatatik libre egongo dira.

 

Helburuak:

Hitzaldia:

 • Haur eta nerabeen hazkuntzan familiak duen babesle-funtzioaren garrantzia sustatzea.
 • Jazarpen-egoerak antzeman eta identifikatzeko ezagutzak eta oinarrizko informazioa ematea.

Tailerra:

 • Haur eta nerabeen hazkuntzan familiak duen babesle-funtzioaren garrantzia sustatzea.
 • Jazarpen-egoerak antzeman eta identifikatzeko ezagutzak eta oinarrizko informazioa ematea.
 • Balizko jazarpen-egoerei modu egokian eta indarkeriarik gabe erantzuten lagunduko dieten trebetasunak eta estrategiak ematea.

 

Landuko diren edukiak eta gaitasunak: 

Hitzaldia:

 • Zer da bullying-a? Jazarpen-egoerak versus bullying-a.
 • Zer dira gatazkak?
 • Gatazkak bullying ez bihurtzeko gakoak.
 • Goiz antzematea eta babesgabetasuna.
 • Zer egin dezake familiak?

Tailerra:

 • Zer da bullying-a? Jazarpen-egoerak versus bullying-a.
 • Zer dira gatazkak?
 • Gatazkak bullying ez bihurtzeko gakoak.
 • Goiz antzematea eta babesgabetasuna.
 • Zer egin dezake familiak?
 • Babes-alderdiak versus arrisku-alderdiak.
 • Trebetasun sozialak, komunikazioa eta entzute aktiboa.
 • Inpultsibitatea eta autokontrola.
 • Gatazkak konpontzea.
 • Nerabeekin elkarrizketak.
 • Zer funtzio betetzen dugu familiek?

 

Metodologia:

Hitzaldia:

 • Parte hartzeko metodologia. Hitzaldia izan arren eta trebatzaileak azalpen teoriko-praktikoa emango duen arren, bertaratuak parte hartzera gonbidatuko dira bi norabideko komunikazioa sustatuz.

Tailerra:

 • Parte hartzeko metodologia. Hitzaldia izan arren eta trebatzaileak azalpen teoriko-praktikoa emango duen arren, bertaratuak parte hartzera gonbidatuko dira bi norabideko komunikazioa sustatuz.
 • Edukiak azaltzeko, teknologiak erabili eta bideoak ikusiko dira lagungarri. Tailerretan parte hartzen duten pertsonek taldean eztabaidatzeko teknikak, simulazio-teknikak eta abar erabiliko dituzte.

 

Trebatzaileak hitzaldia edo tailerra garatzeko behar duen materiala:

 • Ordenadorea eta proiektorea beharrezkoak. Internet eta arbela bat baldin badaude hobe, ezin bada molda gaitezke.