Atzealdea «XVIII. Hirigintza Eremua Potzuaga-Gaina» eremuari dagokion Getariako Arau Subsidiarioen aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

2024·05·31


«XVIII. Hirigintza Eremua Potzuaga-Gaina» eremuari dagokion Getariako Arau Subsidiarioen aldaketaren Ingurumen Txosten Estrategikoa argitaratu da

 

«XVIII. Hirigintza Eremua Potzuaga-Gaina» eremuari dagokion Getariako Arau Subsidiarioen aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedudaren barruan, Ingurumen Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak dagokion ingurumen-txosten estrategikoa egin du.

Txostenak ondorioztatzen du aldaketak ez duela ingurumen ebaluatzeko prozedura arrunta egin behar, zeren eta ez baitu eragin adierazgarririk sortuko ingurumenean, baldin eta bermatzen badu bere garapen eta ezarpenean ingurumen integrazioa hobetzeko ezarri diren baldintzak beteko dituela.

Dokumentazioa