LUZATU EGITEN DA GIPUZKOAKO ESKOLA KIROLAREN ETA KIROL FEDERATUAREN ETENALDIA


 

Harkaitz Millán: “Gaur egungo larrialdi sanitarioaren egoeran, beharrezkoa da zuhurtzia izatea eta eskola eremurako hartu diren prebentziozko neurriekin bat jokatzea“.


 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Departamentuak, Eusko Jaurlaritzak eskolako kirola eteteko hartu zuen erabakia eta lurralde mailatik gorako kirol federatuak hartu zuen dinamika aintzat hartuz, martxoaren 12an erabaki zuen 15 egunerako etenik uztea eskolako kirola (lehiaketak eta entrenamenduak) eta kirol federatua.

Geroago, 463/2020 Errege Dekretuak, martxoaren 14koak, COVID-19ak eragindako krisi sanitarioa kudeatzeko alarma egoera deklaratzekoak, besteak beste xedatu zuen aurrez aurreko hezkuntza jarduera etenik uztea, kirol jardueretarako aretoen irekiera ere etenik uztea eta pertsonen zirkulazio mugikortasuna mugatzea. Gainera, xedatu zuen, baita ere, baldintza eta epe administratiboak (dirulaguntzenak, baimenenak…) etetea, eta epeen konputua ostera hasiko dela Errege Dekretuaren edo berorren luzapenen indarraldia amaitzen den unetik aurrera.

Diputatuen Kongresuak, 2020ko martxoaren 25eko datarekin, alarma egoera luzatzea onetsi du beste 15 egunetarako, hau da, 2020ko apirilaren 11 arte.

Beraz, Diputatuen Kongresuaren erabaki horren arabera, gutxienez data horretara arte etenik jarraitzen dute Gipuzkoako eskola kiroleko eta kirol federatuko jarduera guztiak. Eskola kirolaren jardueta abian jartzea, COVID-19ak eragindako larrialdi sanitarioaren egungo egoeraren esparruan hartzen diren neurrietara baldintzatua egongo da, batez ere ikastetxeei buruz hartzen diren erabakietara baldintzatua, hain zuzen.

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua harremanetan dago lurraldeko kirol arloko eragileekin, krisia Gipuzkoako kirolean izaten ari den eraginaren jarraipena egiteko. Aldundiaren Kirol Zerbitzua eta eskualdeetako kirol bulegoak lanean ari dira, edozein kontsulta edo behar atenditzeko bide telematikoz edo telefonoz. Aurrez aurreko arreta suspendituta dago. Informazio gehiago web orrian dago eskuragarri: www.gipuzkoakirolak.eus.

 

ALDUNDIAK ESKOLA KIROLA ETA FEDERATUTAKO KIROLA SUSPENDU DITU

Harkaitz Millan: "Sortutako egoera ikusita, beharrezkoa da zuhurtasun irizpide bat mantentzea eta eskolaren esparruan hartutako prebentzio neurriekin koherenteak izatea".

Eskola kirolen eta kirol lehiaketen bideragarritasunaren inguruan sortu diren zalantzak  ikusita, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak eskola kirola (lehiaketak eta entrenamenduak) eta federatutako kirola etetea erabaki du. Erabaki hau Gipuzkoako kirol federazioei eta entitateei jakinarazi zaie gaur goizean helburu honekin ospatu den bileran

Eskola-kirolako jarduerak etetearen erabakia hezkuntza zentro guztietan eskolak etetearen erabakiaren bat dator; zentroen parte-hartze unibertsala eta homogeneoa ezin ziurtatu daitekeen egoera izanik, lehiaketak aldatuko lituzkeelako. Bestalde, oinarrizko zuhurtasun irizpideak ere hezkuntza zentroei proposatutako neurriarekin bat etorriz jokatzeko komenigarritasuna adierazten du, prebentziozko osasun neurriak aplikatuz eskola ingurunearekin parekagarriak direnak. Zuhurtasun eta koherentzia irizpide bera aplikatu zaio kirol federatuari, eta hori horrela, dagokien federazio nazionalek hartutako erabakia Gipuzkoako lurraldean eta kategoria guztietan ere aplikatzearen komenigarritasuna ikusi da;   kadeteak,  Kultura eta Kirol Sailaren menpe daudenak, barne.

KIROL ESKUALDEKO BULEGOEN ZERBITZUAN

COVID-19  koronabirusaren bilakaerak  sortutako egoerak behartzen gaitu  Kirol Eskualdeko Bulegoen zerbitzuan hainbat aldaketa egitea:

Zerbitzua telematikoki eta telefonoaren bidez bakarrik  ematea ( Bakarrik datorren astean mantenduko da Presenzial zerbitzua: Astelehena martxoa 16   Ordizian, Asteartea martxoa 17  Eibarren eta Asteazkena martxoa 18  Donostialdean). Martxoaren 20tik aurrera   zerbitzua telematikoki eta telefonoaren bidez bakarrik  emango da.

Antolaketa neurri hauek aldi baterako izango dira, eta agintari eskudunek ematen dituzten jarraibide orokorren arabera izango dira indarrean.

COVID-19: ESKOLA ETA KIROL FEDERATUA ETETEN DUCEN FORU AGINDUA

Hemen DokumentuaForu agindua 

Jarduera fisikoa egiteko proposamenak, Koronabirusaren konfinamenduak irauten duen bitartean: