2023-2025 aldiko Gipuzkoako kirol ekipamenduen plana

Gure lurraldean jarduera fisikoak eta kirolak pizten duten interesa eta kirol maila, Gipuzkoaren berezko identitatearen elementu bilakatu dira. Idiosinkrasia hori lortzeko, garrantzi handia dauka kirol ekipamenduen garapen mailak.

 

Halaber, ekipamendu horien bitartez egiten den kirol sustapenak eta kudeaketak zeharkako beste alderdietan eragiten dute, eta gizarte eredu berri bat agerrarazten dute Gipuzkoan, zeinak, besteak beste, solidaritatea, osasuna, hezkuntza, zuzentasuna, bizikidetza eta berdintasuna lehenesten dituen.

Gipuzkoarako Kirol Ekipamenduen Planak erakusten du kirola Gipuzkoa eraldatzen ari dela.

Jaitsi dokumentua

Oinarriak eta deialdia

Ebazpena