Kirol Federazioak

Orrialde honetan kirol federatuaren inguruko informazioa eskuratzeko aukera izango duzu.

Alde batetik Federazioentzat indarrean dagoen araudia ezagutu ahal izango duzu. Arlo honetan, araudi hori bi multzotan banatu da, araudi orokorra eta hauteskundeen inguruko araudia.

Bestetik, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ditugun Federazioen zerrenda bistaratu ahal izango duzu.

 

Araudi orokorra

Egun indarrean dago 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

Hauteskundeen inguruko araudia

Atal honetan, lehenengo eta behin araudi orokorra eskuratu ahal izango duzu:

Agindua, 2012ko otsailaren 19koa, Kultura sailburuarena, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituena.

Ohar argigarriak 2020ko hauteskunde prozesuei buruzkoak

1- Hauteskunde-prozesuei buruzko jakinarazpenak egoitza elektronikoaren bidez egingo dira.

2- Aplikatu beharreko araudia ez da aldatu, eta, beraz, Kultura sailburuaren 2012ko otsailaren 19ko Agindua aplikatu behar da, euskal kirol-federazioen eta lurralde-federazioen hauteskunde-erregelamenduak egiteko eta hauteskundeak egiteko irizpideak ezartzen dituena.

 

3- Kirol-federazioek hauteskunde-erroldaren, hauteskunde-egutegiaren eta hauteskunde-erregelamenduaren kopia bat bidaliko diote dagokion administrazio-organoari, hauteskunde-prozesua modu osagarrian zabaltzeko. ( 2012 ko otsailaren 19ko agindua 38.artikulua)

Federazio direktorioa

Gipuzkoako Lurralde Historikoan ditugun Federazioen zerrenda bistaratu ahal izango duzu eta bakoitzaren inguruko zenbait informazio jaso ere: telefono zenbakia, web orria eta baita barauen e-posta ere.

Deskargatzeko fitxategia