Udalentzako baliabideak


Gipuzkoako Aldundiko Haur eta Gazteen Sustapen Zerbitzuak hainbat baliabide eskaintzen dizkie udalei :  aholkularitza, prestakuntza, diru-laguntzak eta Gaztematika intraneta.

Aholkularitza

Aholkularitza ematen dugu honako hauetarako:

Aholkularitza eskaintzen dugu planifikaziorako, komunikaziorako, proiektu eta programetarako...

1. Sustapena garatzeko hiru urterako plan bat

 

2. Herriko urteko kudeaketa-plana

 

3. Herri txikietan haur, nerabe eta gazteen sustapenerako sistema garatzeko

 

4. Komunikazio-planak sortzeko

 

5. Eramus + programan parte hartzeko

 

6. Gaztematikaren baitako funtzionamendu eta planifikaziorako

 

7. Udaletako zein Aldundiko haur eta gazteria sailen lantaldeak dinamizatzeko

 

8. Lan-metodologietarako

 

Prestakuntza

Prestakuntzan honako zerbitzuak eskaintzen ditugu:

1. Haur eta Gazteen Sustapen Zerbitzuan

Herriko teknikarientzako prestakuntza-plana (Ikusi hemen)

Dirulaguntzak

Gipuzkoako Foru Aldundiak udalentzako diru-laguntzak ematen ditu, berekin lankidetzan aritzeko eta «Gaztematika», Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sarearen esparruan, haur, nerabe eta gazteentzako planak, programak, jarduerak eta zerbitzuak martxan jartzeko. Diru-laguntza hauek 3 motatakoak dira:

a) Sustapen-alorreko proiektu estrategikoak

Haur eta gazteen sustapenean estrategikoak eta erreferentziazkoak izan daitezkeen proiektuak diruz laguntzen dira, haien garrantzia, berezitasuna, dimentsioa edo erreplikagarritasuna aintzat hartzen direlarik. Interes-arloak hauek izango lirateke:

 • Kultura, identitatea eta teknologia digitalen erabilera egokia
 • Gaueko aisialdiari edo jaiari lotutako ohituren inguruko arriskuak
 • Gazte-kulturak sustatzeko proiektu espezifikoak
 • Gazte Zerbitzuen sorkuntzarako edota garapenerako proiektuak
 • Gazteen emantzipazioko politikak bultzatzeko proiektuak

b) Herri txikien (<1000 biztanle) arteko elkarlanerako proiektuak

Haur eta gazteen sustapen-arloan herri txikien arteko elkarlana bultzatu nahi da. Horretarako, goian aipatutako interes-ildoen inguruko proiektuei lagundu nahi zaie.

c) Haur eta gazteen sustapenerako planak egiteko diru-laguntzak

 

c.1) Sustapen-arloko zerbitzu eta jarduerak martxan jartzeko 3 urteko plana egiteko laguntza

Laguntza honen helburua da epe ertainean, haur eta gazteen sustapen-atalak martxan jarri edo berritzea .

 

c.2) Sustapen-arloa garatzeko urte bateko plana egiteko laguntza

Planaren helburua hauetako bat izan daiteke:

 • Haurrek, nerabeek eta gazteek udalerrian parte hartzeko egiturak sortzea, zerbitzuetatik abiatuta.
 • Haurtxokoak eta gaztelekuak hobetzeko proiektuak garatzea, Gaztematikako haur edo gazteen sustapen-zerbitzuen estandar teknikoetara egokitzeko prozesuak martxan jarriz.
 • Europan zeharreko mugikortasun-proiektuak garatzea.
 • Udaleko beste arlo batzuekin lan koordinatu eta zeharkakoa egiteko aukera emagno duten jarduketak garatzea.
 • Udalerrian gazteentzako zerbitzu bat ezartzeko proposamen bat zehazten lagunduko duten jarduketak garatzea.
 • Sustapen-arloaren antolaketako, plangintzako eta kudeaketako egiturak hobetzea.

 

c.3) Herri txikietan (<1000 biztanle) sustapen-arloko programak garatzeko diru-laguntza

Berezko sustapen-atalik ez dagoen herrietan, programak garatzeko diru-laguntzak lortzeko aukera dago.

.