*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      2.  Garapen sozioemozionala      

 

Haur eta nerabeen emozioen bidelagun: nola zaindu seme-alaben emozioak

 

Hartzaileak: Haurren gurasoak / Nerabeen gurasoak

Talde bakoitzeko partaide kopurua: Hitzaldia: Lekuaren arabera / Tailerra: 20-25 persona gehienez

Trebatzaileen disponibilitatea: Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan. 

Trebatzaileak: Donna Apellaniz   edo Leyre Cano 

 

Helburu orokorra:

 • Hitzaldia. Hitzaldi honen bitatez, zuen seme-alaben emozioak kudeatzeko eta zaintzeko kontuan izan beharrekoa landuko dugu, horrela, familiaren osasun emozionala zaintzeko tresna sinple eta eraginkorrak eskuratuz.
 • Tailerra. Tailer honetan seme-alaben emozioek egunerokoan duten garrantzia azaldu, eta horiek nola kudeatu eta zaindu landuko da, familian sortzen diren arazo eta gatazketan erabiltzeko tresna emozionalak eskuratuz.

 

Helburuak:

 • Adimen emozionalari buruzko ezagutzak eskuratzea.
 • Emozioak zer diren jakitea.
 • Emozioen funtzioak ezagutzea.
 • Emozioak kudeatzen ikastea.
 • Emozioen atzean dauden beharrak ezagutzea.
 • Bidelagun emozionalak izateko beharrezkoak diren tresnak ezagutzea.
 • Familian adimen emozionala garatzeko baliabideen berri izatea.
 • Egoera emozional ezberdinetan moldatzen jakitea.
 • Gatazka emozionalak era onuragarri batean konpontzen ikastea.
 • Haurrei beren emozioetan laguntzeko tresnak eskuratzea.

 

Landuko diren edukiak eta gaitasunak: 

 • Zer dira emozioak?
 • Emozioen funtzioak.
 • Nondik datoz emozioak? (emozioen zergatia).
 • Beharrak: zertara bultzatzen gaituzte emozioek?
 • Kudeaketa emozionala.
 • Haurren / nerabeen emozioak: nola bizitzen dituzte?
 • Bidelaguntza emozionala: nola izan haurren / nerabeen bidelagun emozionala?
 • Estrategia eta tresna sistemikoak (tailerretan)

 

Metodologia:

Hitzaldia

 • Hau guztia lantzeko metodologia dinamikoa erabiliko da (teoriko-praktikoa).
 • Teorian oinarrituta, egunerokoan bizitzen diren egoerak landuko dira, esperientziarekin konektatzeko eta lanketa sakonagoa egin ahal izateko.

Tailerra

 • Hau guztia lantzeko metodologia dinamikoa erabiliko da (teoriko-praktikoa). Haurrekin / nerabeekin hezkuntza emozionala landu nahi bada, helduok egin behar dugu lanketa hori lehenbizi, emozioak gure inkontzientean bizi baitira; eta, beraz, ezin ditugu horiek landu ikasketa teoriko batekin bakarrik.
 • Teorian oinarrituta kasu praktikoak landuko dira, emozioak lantzeko emozionatu egin behar delako.

 

Trebatzaileak hitzaldia edo tailerra garatzeko behar duen materiala:

 • Donna Apellaniz: Portatila, internet eta kanoia edo telebista

 • Leyre Cano: Kanoia edo telebista, internet, HDMI kablea eta posible bada papelografoa edo arbela