Energiaren erosketa zentralizatua: EROSKETEN ZENTRALA

Compra centralizada de la energía: CENTRAL DE COMPRAS

2011. urtetik aurrera, Gipuzkoako udalerriekin batera eta energia elektrikoa Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez hornitzeko esparru akordiora atxiki diren kasuan kasuko sektore publikoetako gainerako erakunde publikoekin batera kontratatzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak eraikinetarako, argiteria publikorako eta bestelako zerbitzuetarako energia elektrikoaren hornidura.

Azpimarratzekoa da adjudikaziodunak gaur egun hornitutako energia elektriko guztia energia iturri berriztagarrietatik sortua dela.