Atzealdea BEHIN-BEHINEKO zerrendak 2024: haur, nerabe eta gazteen sustapen-alorreko dirulaguntzak (A, B eta C lerroak)

Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen-alorreko dirulaguntzen behin-behineko zerrendak argitaratu dira

2024/07/09 

Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapen-alorreko dirulaguntzen ebazpenak argitaratu dira.

  • A Lerroa. FA-KG-2024-0299 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa, haur, nerabe eta gazteen tza ko udalekuak eta kanpaldiak antola tze ko di ru la gun tzen entitate onuradunen behin-behineko zerrenda onesten duena. (PDF-a).

  • B Lerroa. FA-KG-2024-0312 Foru Agindua, uztailaren 3koa, Aisialdi Eskolen urteko jarduera programa gauzatzeko eta antolaketa egitura mantentzeko emandako dirulaguntzen entitate onuradunen behin-behineko zerrenda onesten duena (PDF-a).

  • C Lerroa. FA-KG-2024-0311 Foru Agindua, uztailaren 3koa, haur eta gazteen alorrean jarduten duten udalerriz gaindiko elkarte erakundeen antolaketa egitura mantentzeko dirulaguntzen entitate onuradunen behin-behineko zerrenda onesten duena (PDF-a).

 

 

Jarraitu gure sareak