*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      3.  Zeharkakoak      

 

14. Autonomiarako etxeko ekonomia

Hartzaileak: 18-30 urte bitarteko gazteak

Talde bakoitzeko partaide-kopurua: 10-20 pertsona 

Trebatzailearen disponibilitatea: Bere agendaren arabera

Trebatzailea:  Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua   

 

Helburu orokorra:

 • Emantzipazio egoki bat izateko ezinbestekoa da etxeko ekonomia kudeatzen jakitea, baina ez da hain erraza, gune gutxi baitaude hori ikasteko. Ikastaro honetan etxeko ekonomia kudeatzeko oinarrizko kontzeptuak landuko dira.

 

Helburuak:

 • Aurrekontu-kontzeptua zer den jakitea.
 • Familia baten ohiko gastuari buruzko hausnarketa egitea.
 • Beharrezkoak diren eta ez diren gastuak bereiztea.
 • Aurrezki-kontzeptua zer den jakitea.
 • Fakturetan agertzen diren atalak zein diren jakitea.
 • Zerga mota desberdinak zein diren jakitea.
 • Argi-, ur-, gas- eta telefono-kontsumoaren gastua zein den jakitea ordainagiriak ikusita.
 • Gainzorpetze hitzak zer esan nahi duen jakitea.
 • Gainzorpetze-egoera bat identifikatzea.
 • Gainzorpetutako kontsumitzaileen ezaugarri komunak zein diren bilatzea.
 • Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak gainzorpetzea eragiten duten faktoreak zein diren jakitea.

 

Landuko diren eduki eta gaitasunak:

 • Diru-sarrerak
 • Gastuak:
  • Finkoak
  • Erosketak
  • Gastu aldakorrak
  • Ezustekoak
 • Gainzorpetzearen definizioa
 • Pertsona zorpetuaren profila
 • Gainzorpetzearen arrazoiak
 • Familia-aurrekontua, gainzorpetzea prebenitzeko tresna gisa
 • Familia-aurrekontua doitzea

 

Metodologia:

 • Metodologia aktiboak. Irakasleak gaiarekin erlazionatutako eduki ezberdinak aurkeztuko ditu eta dinamika ezberdinak ere egingo dira.