*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      2.  Garapen sozioemozionala      

 

 Osasun mentala eta nerabeak (BERRIA)

                                                                                       

Hartzaileak: Nerabeen gurasoak.

Talde bakoitzeko partaide kopurua: Hitzaldia: Mugarik gabe / Tailerra: 25 pertsona gehienez

Trebatzailearen disponibilitatea: Goizez nahiz arratsaldez

Trebatzailea: Estibaliz Ansotegi  

 

Helburu orokorra:

 • Familien eginkizun nagusietako bat da heztea eta seme-alabek balio eta portaera/jarraibide egokiak eskura ditzaten lortzea. Babesaren gakoa da ingurune seguruak eta babesleak sortzea. Ingurune horietan, pertsonak erabat garatu ahal izango dira, beren eskubideak errespetatu ahal izango dira eta edozein indarkeria-motatatik libre egongo dira, haien ongizate fisikoa eta mentala bermatuz.

 

Helburuak:

 • Seme-alaben hazkuntzan familiak duen babesteko zereginaren garrantzia sustatzea.
 • Deserosotasuna, antsietatea eta jazarpen-egoerak detektatzeko eta identifikatzeko ezagutzak eta oinarrizko informazioa ematea.
 • Balizko jazarpen-egoeren aurrean egoki eta indarkeriarik gabe erantzuten lagunduko dieten trebetasunak eta estrategiak ematea.

 

Landuko diren edukiak eta gaitasunak: 

 • Gure seme-alaben osasun mentala, nola sentitzen dira?
 • Zer da osasun mentala?
 • Zerk kezkatzen gaitu osasun mentaletik?
 • Adimen emozionalaren garrantzia
 • Ezegonkortasun emozionala
 • Zer dira gatazkak?
 • Detekzio goiztiarra eta babesgabetasuna.
 • Nola lagun diezaiekegu? Familientzako aholku batzuk

 

Metodologia:

Hitzaldia

 • Parte hartzeko metodologia. Trebatzailearen azalpen teoriko-praktikoa eta bertaratuen parte-hartzea, bi norabideko komunikazioa sustatuz.

Tailerra

 • Partaidetzazko metodologia: prestatzailearen azalpena eta oinarri teorikoa talde parte-hartzaile eta operatiboetan lan egitearekin uztartuko da. Hainbat talde-dinamika egingo dira parte-hartzea sustatzeko eta familietatik prebentzio-lan egokia egiteko estrategiak eta tresnak eskuratu ahal izateko.
 • Edukiak azaltzeko teknologien laguntza eta bideo lagungarriak ikusteko aukera izango dira. Tailerretara joaten diren pertsonek parte hartzeko, taldean eztabaidatzeko teknikak, simulazio-teknikak eta abar erabiliko dira.

 

Trebatzaileak hitzaldia edo tailerra garatzeko behar duen materiala:

 • Ordenadorea eta proiektorea beharrezkoak. Internet eta arbela baldin badaude, hobe.