Partaideak: Gaztematika sarea

 

Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek osatzen dute.

Udal bakoitzak erabakitzen du, hitzarmen bidez, Gaztematikan parte hartu nahi duen ala ez eta, une honetan, lurraldeko 89 udalerrietatik 75 dira atxikita daudenak.

Erakunde horietako haur, nerabe eta gazteen sustapen-atalek eta horiek osatzen dituzten profesionalek (teknikariek, hezitzaileek, informatzaileek, etab.) ondo antolatutako egitura bat eraikita dute sistemaren barnean. Gaztematikaren foro eta organoetan eztabaidatzen eta erabakitzen dira Gipuzkoan, gure esparruan ditugun erronkak eta helburuak, eta horiei aurre egiteko garatuko diren plangintzak, ekintzak, etab.

Horrez gain, arloko lanaren kalitatea ziurtatzea ezinbestekoa da eta, horretarako, hainbat jarduera-ildo garatzen ditugu gure eragileen profesionalizazioa bermatzeko: prestakuntza, lan-hitzarmenak…

Bestalde, Gaztematikak beste sistema edo politika batzuekiko elkarreragina eta lankidetza ere bultzatzen ditu, haurren, nerabeen eta gazteen mesederako.

Partehartzaileak herriz herri