Zergaren deskripzioa eta ereduak

Zentsu aitorpena agiriaren bitartez jarduera enpresarial edo profesionaletan aritzen diren edo ariko diren pertsona edo erakundeek Zerga Administrazioari horien hasiera, aldaketa eta amaierak jakinarazten dizkiote.

Horren bitartez, Balio Erantsiaren gaineko Zergarekin (BEZ) erlazionaturiko erregistro desberdinetan alta edo baja ematea eskatzen da, adibidez, Batasunaren barruko operadoreen erregistroan eta Esportatzaileen erregistroan eta BEZaren erregimen desberdinei eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) zenbatespen metodo desberdinei dagozkien aukerak, uko egiteak, baliogabetzeak eta komunikazioak egiten dira, adibidez, BEZaren erregimen berezi erraztuaren edo PFEZ zergako zeinu, indize edo moduluen bidezko zenbatespen objektiboaren ingurukoak.

Ondorioz, egindako jardueren etekinen zehaztapena, hala PFEZ zergaren nahiz BEZaren ondorioetarako, inprimaki hori betetzerakoan egindako aukeren araberakoa izango da.

Jarduera hasi aurreko zentsu aitorpena aurkeztu beharko dute baita ere hori hasi aurretik jasandako kuotak kendu nahi dituzten enpresariek.

Eredu horren bitartez identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) eska dezakete Administrazio Publikoarekin harremanetan egon behar duten pertsona juridiko eta erakundeek eta hori ez duten pertsona fisiko, enpresari edo profesionalek.

Era berean, enpresari edo profesional gisa jarduten ez diren eta atxikipen edo konturako sarreren mendeko etekinik ordaindu behar ez duten eta BEZaren mende dauden batasun barruko eskurapenak egiten dituzten pertsona juridikoek aurkeztu beharko dute.

Zerga horrekin erlazionaturiko ereduak honakoak dira:

036 Zentsu Aitorpena
Enpresari eta profesionalek erabili beharreko eredua, Zerga Administrazioari jarduera ekonomikoen hasiera, aldaketa eta amaiera jakinarazi, BEZ eta PFEZ zergako zenbatespen modalitate desberdinen aukerak, uko egiteak eta baliogabetzeak egin eta erregistro desberdinetako altak eta bajak nahiz IFZren eskaera egiteko.

039 Entitate taldearen erregimen bereziko datuen komunikazioa
Eredu, entitate talde bateko kide diren eta zergaren 102/1992 Foru Dekretuak IX. tituluaren IX. kapituluan jasotako erregimen berezira lotuko diren enpresari edo profesionalek erabiltzekoa da. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzuari zirkunstantzia horren berri ematea du helburu.