Arreta telefonikoa

943 113 000

902 100 040

Ordutegia

 • 8:00 - 15:00
 • Astelehenetik ostiralera

Errenta kanpainan ordutegi luzatua ( 2019ko apirilaren 8tik 2019ko uztailaren 1era)

Errentaren inguruko kontsultak egiteko:

 • Astelehenetik ostiralera:
  • 8:00etatik 15:00ak arte: edozein motatako kontsultak
  • 15:00etatik 20:00ak arte: lehen mailako kontsultak bakarrik

Zerbitzuen katalogoa

Arreta telefonikoari lotutako zerbitzu guztietatik, hona hemen erabilienak:

 

Zerbitzu batzuetan, kontraste datu bat edo gehiago eskatzen dira: nortasun agiria, identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ), espediente zenbakia, erreferentzia zenbakia eta abar.

 • Zerga kontsultak

Zerga kontsultei buruzko informazioa: zergak, aitorpenak aurkezteko epeak, zigorrak, laguntza programak jaisteko laguntza eta abar.

 • Komunikazioak eta jakinarazpenak

Zergadun bati bidalitako komunikazio eta jakinarazpenei buruzko informazioa. Jakinarazpen elektronikoak ere sartzen dira hor.

Ogasunak bidali ondoren Postetxeak itzulitako komunikazio eta jakinarazpenei buruzko kontsulta. 

Kexa edo iradokizunari buruzko egoeraren kontsulta.

Zerga ziurtagirien kontsulta eta bidalketa.

 • Sinadura elektronikoa

Autentifikazio sistemei buruzko kontsultak, Gipuzkoataria zerbitzutik tramite elektronikoak egiteko.

Gerorapen eta zatikapenei buruzko informazioa (egoera, erabakitze data, eskatutako zenbatekoa…). Kontraste daturen bat eskatzen da.

Ordezkaritza bati edo behar bezala inskribatutako ordezkaritza bati buruzko informazioa. Eskatutako informazioaren arabera, kontraste daturen bat eskatu daiteke.

Errentako, BEZeko edo sozietateetako aitorpenei dagokienez egiteko dauden itzulketen egoerari buruzko informazioa. Egungo egoerari, egindako tramiteei eta egiteko dauden tramiteei buruz informatuko da. Horretarako, nortasun agiria, zenbatekoa, zerga eta ekitaldia adierazi beharko da.

Zerga izaerako zorren helbideratzeko ordainagiriari buruzko informazio xehatua.

Europar Batasuneko estatu bateko enpresari edo profesional baten balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako identifikazio fiskaleko zenbakiaren egiaztapena (IFZ-BEZ), batasun barruko eragiketei dagokienez.

Zerga informazioaren posta bidezko bidalketa, pertsonaren helbidera.

Ibilgailu eta urontzi erabilien batez besteko prezioen informazioa, eta haien antzinatasunaren araberako balio galerari buruzko informazioa.

 

Zerbitzu hauek ematen dira behin deitzaile pasahitz operatiboaz edo IZENPEren ziurtagiri elektroniko kualifikatuaz identifikatu ondoren.

Laster, IZENPEren B@KQ sinadura elektroniko aurreratuaren bidez ere identifikatu ahal izango da.

Informazioa interesdunak nahiz behar bezala erregistratutako bere ordezkariak eskatu ahal izango du.

Aurreko zerbitzuez gain, beste hauek ere emango dira:

Paperean nahiz internetez aurkeztutako aitorpenei buruzko informazioa

JEZaren egoerari buruzko informazioa (egindako jarduera edo jarduerak, altaren data, jardueraren helbidea…).

Enpresari eta profesionalen erroldari buruzko informazioa (altaren data, zerga egoera…).

Gerorapen eta zatikapen espedienteen kontsulta.

Aurkeztutako aitorpenei dagokienez egiteko dauden itzulketen egoerari buruzko informazioa.

Gipuzkoako Foru Ogasunari ordaintzeko dauden zorrei buruzko informazioa, ordainketa gutunak bidaltzeko aukera emanda.

Zergadun baten datu pertsonalei eta harreman datuei buruzko informazioa.

Zergadun baten finka hiritarren zerrendari buruzko informazioa.

Zergadun baten finka landatarren zerrendari buruzko informazioa.

 

 

Autolikidazio proposamenen onarpena. Honako hauek aldatzeko aukera ematen da: helbideratze kontu korrontea, hizkuntza, esleipen kuota, ordainketa zatikatua eta beste kontzeptu batzuk.

Aitorpen mekanizatua aurkezteko aurretiazko hitzordua hartu, eta hitzordu hori aldatu eta bertan behera utzi.

 • Errentako zerga kontsultak

Errentako mota guztietako kontsulten aurkezpena.