Zerga araudiaren nobedadeak

Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2021/10/18

556/2021 Foru Agindua, urriaren 14koa, «Elektrizitate-aren gaineko zerga berezia. Autolikidazioa» 560 eredua onartu eta haren aurkezpen modua eta prozedura ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/10/08

12/2021 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa, Zergen Foru Arau Orokorra garatzeko erregelamendu jakin batzuk aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/10/04

11/2021 Foru Dekretua, irailaren 29koa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren erregelamenduak aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/09/24

518/2021 Foru Agindua, irailaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa funtsaren erabilerari 2021ean aplikagarri zaion interpretazioa, COVID-19aren ondorioak arintzeko

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/09/08

5/2021 Foru Dekretu-Araua, irailaren 7koa, TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakin likido bat ezartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/29

Akatsen zuzenketa. 4/2021 Foru Dekretu-Araua, uztailaren 27koa, TicketBAI betebeharraren borondatezko ezarpena sustatzeko presazko zerga neurriei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/28

4/2021 Foru Dekretu-Araua, uztailaren 27koa, TicketBAI betebeharraren borondatezko ezarpena sustatzeko presazko zerga neurriei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/26

420/2021 Foru Agindua, uztailaren 20koa, zeinaren bidez onesten baita 369 eredua, «Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezien autolikidazioa» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/29

Akats zuzenketa. 420/2021 Foru Agindua, uztailaren 20koa, zeinaren bidez onesten baita 369 eredua, «Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezien autolikidazioa» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/26

421/2021 Foru Agindua, uztailaren 20koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 300, 320, 322 eta 330 ereduak onartu eta fakturazio erregistroen hornidura elektronikorako zehaztapen teknikoak aldatzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/15

410/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinak aldatzen baitu abenduaren 23ko 679/2014 Foru Agindua, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek zerga ondorioetarako aurkeztu behar duten zentsu aitorpenaren 036 eredua onartu eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartel eredua ezartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/15

411/2021 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onesten baita 035 eredua, «Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezietan sartutako eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/14

9/2021 Foru Dekretua, uztailaren 13koa, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Erregelamendua eta zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/07/06

381/2021 Foru Agindua, ekainaren 23koa, zeinaren bidez baimentzen baita ez daitezela zor geroratuak edo zatikatuak konpentsatu 2021eko maiatzaren 24an argitaratutako COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz Gipuzkoako turismo sektoreari sostengua emateko laguntza programaren bidez (Diputatuen Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 18ko erabakiaz onartua) jaso daitezkeen diru laguntzekin.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/18

362/2021 Foru Agindua, ekainaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2020an hasitako zergaldietarako, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/16

3/2021 Foru Dekretu-Araua, ekainaren 15ekoa, COVID-19aren pandemiarekin lotutako zerga neurri gehigarriei buruzkoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/09

7/2021 Foru Dekretua, ekainaren 8koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2021. urterako ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/01

281/2021 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, zeinaren bidez onesten baitira 234 eredua, «Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena» izenekoa, 235 eredua, «Mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarri jakin batzuk eguneratzeari buruzko informazio aitorpena» izenekoa, eta 236 eredua, «Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena» izenekoa, baita hiru ereduak aurkezteko epeak eta moduak ere.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2021/06/01

289/2021 Foru agindua, maiatzaren 25ekoa, aitortu beharra dakarten planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoetan esku hartzen eta parte hartzen dutenen arteko komunikazio ereduak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa