Zerga araudiaren nobedadeak

Atal honetatik, azken 6 hilabetetan onarturiko zerga araudi berriaren berri eman nahi da. Zerga araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako dataren arabera ordenatuta ageri da, berrienetik zaharrenera, eta zuzenean bistaratu, inprimatu eta deskargatu daiteke zure ordenagailura.

GAO: 2022/09/21

443/2022 Foru Agindua, irailaren 15ekoa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga autolikidatzeko 60-A, 60-T eta 60-S ereduak onetsi eta horiek nola aurkeztu eta diru-sarrera nola egin ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/09/21

444/2022 Foru Agindua, irailaren 15koa, zeinaren bidez aldatzen baita 412/2014 Foru Agindua, uztailaren 7koa, zergapekoen erroldan alta hartzeko, eta helbidea, datu pertsonalak eta harremanetarakoak aldatzeko 030 aitorpen eredua onartzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/08/31

2/2022 Foru Dekretu-Araua, abuztuaren 30ekoa, prezioen gorakadaren ondorioak arintzeko presako zerga neurri berriak onesten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/08/08

392/2022 Foru Agindua, abuztuaren 2koa, uztailaren 20ko 420/2021 Foru Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez onesten baita 369 eredua, «Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboek aplikagarri dituzten araubide berezien autolikidazioa» izenekoa, eta haren aurkezpen modua eta prozedura zehazten baitira.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/07/22

384/2022 Foru Agindua, uztailaren 21ekoa. Honen bidez, sarrera- eta ondare-maila baxua duten pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da; laguntza hori ekainaren 25eko 11/2022 Errege Lege Dekretuan ezartzen da, zeinaren bidez neurriak hartu eta luzatzen baitira Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei eta zaurgarritasun sozial eta ekonomikoko egoerei erantzuteko eta La Palmako uhartearen suspertze ekonomikoa eta soziala bultzatzeko.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/07/12

357/2022 Foru Agindua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita 244/2022 Foru Agindua, maiatzaren 3koa, produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren aparteko eta aldi baterako hobaria eskatzeko prozedura arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/06/22

339/2022 Foru Agindua, ekainaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 92 ter artikuluko zerga zor eta zehapenengatik Gipuzkoako Foru Ogasunaren zordun direnen zerrendak zein egunetan argitaratu ezartzen duena eta zerrenda horien fitxategi eta erregistroak zehazten dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/06/17

Akatsen zuzenketa. 322/2022 Foru Agindua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez onesten baitira, 2021ean hasitako zergaldietarako, 200, 220, 20G eta 22G ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, baita horiek aurkeztu eta diru-sarrera egiteko modua, epea eta tokia ere.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/06/17

330/2022 Foru Agindua, ekainaren 14koa, TicketBAI betebeharraren mende dauden zergadunek BIHren konplimenduan aintzat hartu beharreko zehaztapenak arautu eta, salbuespen diren kasu jakin batzuetan, TicketBAI fitxategiak bidaltzeko beste modu berezi batzuk ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/06/15

322/2022 Foru Agindua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez onesten baitira, 2021ean hasitako zergaldietarako, 200, 220, 20G eta 22G ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabili beharrekoak, baita horiek aurkeztu eta diru-sarrera egiteko modua, epea eta tokia ere.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/06/13

316/2022 Foru agindua, ekainaren 2koa, zeinaren bidez onesten baitira 490 eredua, «Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga. Autolikidazioa» izenekoa, eta hura aurkezteko eta diru-sarrera egiteko moduak.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/05/06

242/2022 Foru Agindua, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak jaulkitako efektu tinbratuak trukatzeko baldintzak eta prozedura arautzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/07

Akatsen zuzenketa. 217/2022 Foru Agindua, apirilaren 5koa, zeinaren bidez aldatzen baita 169/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, 2021eko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/06

217/2022 Foru Agindua, apirilaren 5koa, zeinaren bidez aldatzen baita 169/2022 Foru Agindua, martxoaren 17koa, 2021eko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikidatzeko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta tokiak ezartzen dituena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/06

1/2022 Foru Dekretu-Araua, apirilaren 5ekoa, egungo krisi energetikoa, prezioen gorakada eta Ukrainaren inbasioa izaten ari diren inpaktu ekonomikoa arintzeko premiazko zerga neurriak onestekoa.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/04

216/2022 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren aparteko eta aldi baterako hobariaren aurrerakina eskatzeko prozedura arautzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa

GAO: 2022/04/01

195/2022 Foru Agindua, martxoaren 30ekoa, 2021ean erositako gasolioagatik nekazaritzan eta abeltzaintzan jasandako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa eskatzeko epea aldatzen duena.

HTML bertsioa PDF bertsioa