IFZ eskaera


Egoitza fiskala Gipuzkoan duten entitateei IFZ zenbakia esleitzeko eskaera Gipuzkoako Foru Ogasuneko Herritarren Arretako Bulegoetan izapidetu ahal izango da, edo, bestela, Zergabidean aurkeztutako idazki bidez. Erantsi beharreko dokumentazioari buruzko informazioa zentsu laguntzailean aurki dezakezu.

IFZ txartelaren ondorengo aldaketak Zergabidean aurkeztutako 036 ereduaren bidez izapidetu beharko dira.

 

IFZ elektronikoaren EKS egiaztapena


Esteka honetan egiazta dezakezu Gipuzkoako Foru Aldundiaren agiri administrativo elektronikoak benetakoak direla; bereziki, Gipuzkoako Foru Aldundiak formatu elektronikoan emandako IFZ. Dokumentua benetakoa izateak ez du esan nahi IFZ zenbakia indarrean dagoenik. Gogoan izan baliogabetutako eta birgaitutako IFZak kontsulta ditzakezula dagokion atalean.