Zerga araudia (informazio publikoa)

Atal honetatik Gipuzkoako zergadun eta profesionalei zergak erregulatzen dituzten arau-xedapenetarako sarrera eskaini nahi zaie. Horrela, Gipuzkoako zerga-araudi ikusi, inprimatu eta zuzenean zure ordenagailura deskarga dezakezu.

 
 

FORU ARAU aurreproiektua, Europako zuzentarauen transposizioarekin lotutako zerga aldaketa batzuk ekarri eta beste zenbait aldaketa tekniko sartzen dituena.

 

Jendaurreko informazioaren hasiera data: 2019/11/19

Jendaurreko informazioaren amaiera data: 2019/12/17

Posta elektronikoa: jendaurreko.araugintza@gipuzkoa.eus

 

 

Foru dekretu proiektua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua eta zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatu, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietate zergan kalkulatzeko 2020an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena

Jendaurreko informazioaren hasiera data:        2019/11/19

Jendaurreko informazioaren amaiera data:        2019/12/02

 

Posta elektronikoa: jendaurreko.araugintza@gipuzkoa.eus

 

Foru Dekretu Proiektua, zeinaren bidez Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen baita kultura sustatzea helburu duten pizgarriak garatzeko.

Jendaurreko informazioaren hasiera data: 2019/10/24

Jendaurreko informazioaren amaiera data: 2019/11/21

 

Posta elektronikoa: jendaurreko.araugintza@gipuzkoa.eus