TicketBAI

 

Zer da TicketBAI?

TicketBAI (aurrerantzean TBAI) hiru foru aldundiek eta Jaurlaritzak batera abiatutako proiektua da, eta bere helburua lege eta teknika arloko betebehar batzuk ezartzea da. TBAI indarrean jartzen denetik aurrera, jarduera ekonomiko bat egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek erabili beharko baitute argitaratzen diren beharkizun teknikoak betetzen dituen fakturazio software bat.

Sistema berriak foru ogasunei ahalbideratuko diete zergadunen jarduera ekonomikoen diru sarrerak kontrolatzea eta, bereziki, amaierako kontsumitzaileak bezero dituzten jarduerenak. Era berean, informazio hori zergadunei beren zerga obligazioak betetzen laguntzeko erabiliko da.

Fakturazio programa desberdinak egokitu egin beharko dira, jarduera kontrolatzeko behar den zerga informazio osoa duen fitxategi bat sor dadin, faktura bakoitza egin aurretik. Behin faktura eginez gero, fitxategia ogasun bakoitzari bidaliko zaio automatikoki. Fakturan, bezeroak ikusi ahal izango du TBAI erabiltzen ari dela. Izan ere, kode berezi bat eta QR kode bat agertuko dira, faktura ondo eginda dagoela egiaztatzeko behar den informazioarekin.

 

Zergatik ezarriko da TBAI?

Zer egin behar du softwareak edo programak, TBAI betetzeko?

 Azken finean TBAIren bidez fakturak elkarrekin kateatzen dira, eta elektronikoki sinatzen dira; horri esker, haiek   manipulatzea edo ezabatzea saihesten da.  Horren bidez, ziurtatuta geldituko dira erregistro automatikoen   benetakotasuna, osotasuna, trazabilitatea eta bortxaezintasuna, hau da, bermatuko da behin fakturak eginez gero   haiek ezin direla manipulatu edo ezabatu.

 Gainera, programak beharrezko datu guztiekin sortuko du faktura, eta bi eremu berri hauek barnean hartuko ditu, hain   zuzen ere fakturako datuen beste formatu bateko adierazpena izango direnak: TBAI identifikazio kode bat eta QR   kode  bat.

 

Informazio gehigarria

 

Noiz bidali behar da XML-TBAI artxiboa eta informaziorako obligazioa bete?

Gipuzkoako zergadunen kasuan, faktura egin bezain laster, programak XML-TBAI artxiboa bidaliko dio Gipuzkoako Foru Ogasunari, hau da, on line bidaliko da artxiboa.

Beraz, interneteko konexioa eduki behar da.

 

Nori eragingo dio TBAI proiektuak?

Betebehar berri horrek eragina izango du jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona guztiengan, PFEZean xedatutakoaren arabera, bai eta pertsona juridikoengan ere ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituztenean.

 

Ogasunak obligazio hori betetzen lagunduko al du? Aplikazioren bat garatuko al du?

2021eko urtarrilaren 1ean, oinarrizko aplikazio xume bat erabilgarri jarriko da, Foru Ogasunaren webean kokatuko dena. Aplikazio horren bidez, zergapekoek haien fakturak sortu ahal izango dituzte, beharkizun guztiak betez, eta paperean inprimatu edo beren bezeroei formatu elektronikoan bidali ahal izango dizkiete. 2020ko azken hiruhilekoan, aplikazioa froga moduan eskura jarriko da, nola dabilen ezagutu ahal izateko.

 

Zer egin behar dut niri ere TBAI-k eragiten badit?

Ogasuneko webeko zerbitzua ez erabiltzea erabakitzen baduzu, zure hornitzaile informatikoarekin edo salmentarako gailuaren hornitzailearekin harremanetan jarri beharko duzu, edo, bestela, zure departamentu informatikoari eskatu beharko diozu softwarearen eguneratzea prestatu dezan edo zure egungo gailua TBAIrekin bateragarria ote den esan diezazun.

TBAI sistema indarrean jartzen denetik aurrera, fakturak egiten dituzten pertsona eta entitate guztiek gailu hauek bezalakoak erabili beharko dituzte: salmenta puntuko terminalak, ordenagailu pertsonalak, vending makina aurreratuak, balantza aurreratuak, tabletak, telefono mugikorrak eta aurretik definitutako erregulazio teknikoak barnean hartuko dituzten gainerako gailuak.

 

TBAI ezartzeak kosturik badu?

Bai, kosturen bat ekarri dezake TBAIren ezarpenak. Kostua aldakorra izango da, zergadunaren gailu teknologikoaren aurreko egoeraren arabera.

Lehen kalkuluen arabera, kostua txikiagoa izango da beren fakturazio programara egokitzea bakarrik behar dutenentzat. Gaur egun ekipo informatikorik ez duten eta egokitu ezineko kutxa erregistratzailea bakarrik dutenentzat, berriz, kostua handiagoa izango da, eta beren negozioaren beharretara egokitzen den soluzio bat aukeratu beharko dute merkatuan.

TBAI ezartzen laguntzeko, zerga onurak jasoko dira, 2020tik aurrera egin beharreko inbertsioak sustatze aldera.

 

Noiz sartuko da indarrean TBAI?

Gipuzkoan 2021ean jarriko da indarrean, eta mailaka egingo da: 2021 eta 2022an sektore ekonomiko guztietan ezarriko da pixkanaka, haiek egiten dituzten jarduera ekonomikoen arabera.

Era berean, 2020an zehar argitaratzen joango da TBAI ezartzeko betebehar berriari buruzko araudia.

Egutegia

TBAI sistemaren beharkizunak betetzen dituen sistema bat erabili behar duten kolektiboek derrigorrez noizko ezarri behar duten zehazteko, jardueren edukia kontuan hartuko da izaera orokorrez, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren (JEZ) tarifen arabera.

TBAI erabiltzeko betebeharra ez dago lotuta JEZeko alta agertzen den Administrazioarekin. Betebeharra sortzen duena da zergadunak PFEZaren ondorioetarako jarduera ekonomiko bat egitea edo ondasun entregak edo zerbitzu prestazioa egiten dituen pertsona juridikoa izatea eta Gipuzkoako araudia aplikatu behar izatea.

Lehen kolektiboa hautatzean, beste irizpide bati jarraitu zaio. Kasu horretan, behartuta egongo dira zerga arloko kudeaketa zerbitzuak ohikotasunez ematen dituen profesionalaren izaera duten zergadunak. Pertsona edo entitate horiek Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean beren bezeroen izenean jarduten dira, eta ordezkarien erroldan izena emanda daude. Dagoeneko pertsona horiek bitarteko telematikoen bidez izaten dituzten harremanak Foru Ogasunarekin, eta hartuta daukaten esperientziari esker geroago sistema gainerako kolektiboetan ezartzea erraztuko dute.

Irizpide horiei jarraituz, TBAiren erabiltzea derrigorrezkoa izango da jarraian aipatzen diren datetatik aurrera:

2021eko urtarrilaren 1a

2021eko urtarrilaren 1ean, TBAIren beharkizunak betetzen dituen sistema bat erabiliz egin beharko dituzte fakturak edo egiaztagiriak:

Azaroaren 5eko 582/2014 Foru Aginduak 9. artikuluan aipatutako zerga kudeaketako profesionalek (PDF).

 

2021eko maiatzaren 1a

PFEZaren ondorioetarako jarduera ekonomiko bat egiten duten zergadunek edo ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituzten pertsona juridikoek, beren jarduera JEZaren talde hauetan jasota dagoenean:

1. sekzioa epigrafeak:

2 . sekzioa epigrafeak:

Nagusiki jarduera profesionalei eragiten die.

 

2021eko urriaren 1a

PFEZaren ondorioetarako jarduera ekonomiko bat egiten duten zergadunek edo ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituzten pertsona juridikoek, beren jarduera JEZaren talde hauetan jasota dagoenean:

1. sekzioa  epigrafeak :

2. sekzioa  epigrafeak:

Nagusiki txikizkako merkataritzari, ostalaritza eta ostatatze sektoreari eta gainerako profesionalei eragiten die.

 

2022ko martxoaren 1a

PFEZaren ondorioetarako jarduera ekonomiko bat egiten duten zergadunek edo ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituzten pertsona juridikoek, beren jarduera JEZaren talde hauetan jasota dagoenean:

1. sekzioa  epigrafeak:

Nagusiki eraikuntzari eta higiezinetako sustapenari, garraioari eta jolas, kultura eta pertsona arloko zerbitzuekin lotutako beste sektore batzuei eragiten die.

 

2022ko urriaren 1a

PFEZaren ondorioetarako jarduera ekonomiko bat egiten duten zergadunek edo ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituzten pertsona juridikoek, beren jarduera JEZaren talde hauetan jasota dagoenean:

 

1. sekzioa  epigrafeak

3. sekzioa  epigrafeak:

Nagusiki fabrikazioari, handizkako merkataritzari, telekomunikazioei, finantza enpresei eta artistei eragiten die.

 

Era berean, 2022ko urriaren 1ean TBAiren beharkizunak betetzen dituen sistema bat erabiliz honako hauek egin beharko dituzte fakturak edo egiaztagiriak: jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadun guztiek, PFEZean xedatutakoaren arabera, baldin eta JEZean halakotzat hartuta ez dagoen jarduera bat egiten badute, hala nola nekazaritza jarduerak, menpeko abeltzaintza jarduerak, basogintzakoak eta arrantzakoak, eta pertsona juridikoek ondasun entregak edo zerbitzu prestazioak egiten dituztenean.

Ohar orokorrak

Bi epigrafetan edo gehiagotan sartuta dauden zergapekoak behartuta egongo dira TBAI sistema bat beren jarduera guztietarako ezartzera, epigrafeetako batean behartuta gelditzen direnean. Beraz, epigrafe batera ezartzeko betebeharrak berekin dakar gainerako epigrafeetan ere betebeharra izatea.

Garrantzitsua da zergadunek egiaztatzea haiek sartutako epigrafeak bat datozela benetan egiten duen jarduerarekin. JEZren egungo egoerari buruzko informazioa modu hauetan lor daiteke:

Edozein zergapekok TBAIren beharkizunak betetzen dituen sistema baten ezarpena aurreratu ahal izango du, hala nahi badu, nahiz eta ezarpen horrek baldintza hauek bete behar dituen:

  • Bat etortzea beste edozein kolektiboren ezarpen datarekin
  • Aurretik berariazko komunikazioa bidaltzea, sistema horretarako ezarriko dela adieraziz.

Dokumentazioa

Kontsultak

Gipuzkoako Foru Ogasunak kontsulta-postontzi bat prestatu du, eta bertan erantzungo dio TicketBAI-ri buruzko edozein zalantzari.

 

 

 

Berriak (TicketBAI)