Departamentuaren beste argitalpen batzuk


SOLDATAK, PENTSIOAK, LANGABEZIA PRESTAZIOAK ETA GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERRESKATEAK GIPUZKOAN
190 ereduan (Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak - urteko laburpena) aurkeztutako datuen analisia. Besteak beste, Gipuzkoako lan-merkatuaren ikuspegi orokor bat ematen da, eta aldi berean denboran zehar izan duen bilakaera.

GIPUZKOAKO ENPRESEN SALMENTAK, KANPO MERKATARITZA, ENPLEGUA ETA SOLDATAK
Gipuzkoan sozietate egoitza duten enpresa ez finantzarioek hilero aurkezten dituzten Balio Erantsiaren gaineko Zergaren, eta Lanaren, jarduera ekonomikoen eta sarien etekinen atxikipenak eta konturako sarreren aitorpenenetako informazioaren analisia.

GASTU FISKALEN AURREKONTUAK
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorretan onartutako Gastu fiskalen aurrekontuen memoriak.