Albisteak

Argitara eman da 11/2021 Foru Dekretua

GAOn argitaratu da 11/2021 Foru Dekretua, irailaren 29koa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren erregelamenduak aldatzen dituena.

Irakurri gehiago