Albisteak

289 eredua

530/2020 Foru Agindua, abenduaren 29koa, «Elkar laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informa tzeko erabili beharreko urteko aitorpena» izena duen 289 eredua onesten duena.

Irakurri gehiago

198 eredua

527/2020 Foru Agindua, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen den «Finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena» izeneko 198 eredua onartu eta haren aurkezpen moduak ezartzen dituen urtarrilaren 21eko 27/2018 Foru Agindua.

Irakurri gehiago

180 eta 187 ereduak

528/2020 Foru Agindua, abenduaren 28koa, 180 eredua eta hori aurkeztu eta ordaintzeko moduak eta epeak onartzen dituen abenduaren 23ko 677/2014 Foru Agindua eta 187 eredua eta haren aurkezpen moduak onartzen dituen abendua ren 29ko 556/2017 Foru Agindua aldatzen dituena.

Irakurri gehiago