Gipuzkoako Foru Ogasunaren urteko txostena


Argitalpen horrek zergadunen, gizarte eragileen eta, oro har, gaian interesa duen edozeinen eskura jartzen du Ogasun eta Finantza Departamentuak egindako zerga eta finantzetako jardueren laburpena. Eskainitako informazioaren egiturak homogeneotasuna gordetzen duenez aurreko ekitaldietan erabilitakoarekin, errazago gertatu da magnitude nagusien denborazko segidak prestatzea.

Hala ere, zure eskura jarri dugu argitalpen hori PDF formatuan.

Oharra:

Argitalpen honetan azaltzen den informazioak soil-soilik argibide izaera du; hau da gidaliburu bat da besterik gabe; beraz, Administrazioa ez du inolaz ere lotzen. Informazioa ematea du helburu; beraz, argitalpen datan indarrean dagoen informazioa ematen du, dagoen-dagoenean.

Aurreko argitalpenak