Menu nagusira joan Eduki nagusira joan

Ogasuna eta Finantzak

Ogasun eta Finantza Departamentua Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga sistemaren araudiaz eta zergak kudeatzeaz arduratzen da, baita Foru Aldundiaren finantza sistemaren kudeaketaz ere. Bere egitura organiko eta funtzionala 19/2016 Foru Dekretuak arautzen du.

Ekonomia Itunaren Legearen arabera, Gipuzkoako zerga sistema osatzen duten zerga guztiak departamentu honek kudeatu eta biltzen ditu, beti kontuan izanik Euskadiko hiru lurralde historikoen arteko nahiz Estatuko gainerako zerga sistemekiko zerga koordinazioa, harmonizazioa eta lankidetzaren inguruko arauak.

Era berean, Ogasun eta Finantza Departamentuari dagokio eskualdatzen diren eskumen edota zerbitzuak baloratu, Europako Fondoak kudeatu, Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak egin, kudeatu eta horien jarraipena eta kontrola egitea, eta Tokiko eta Nazioz Gaindiko Erakundeei laguntza eta aholkularitza finantzarioa ematea.

Web gune honen bidez, zure zergekin lotutako tramite guztiak egiteko laguntza eta erraztasunak ematen zaizkizu. Herritar gisa edo enpresa baten ordezkari gisa ari bazara, profil bakoitzari egokitutako informazioa aurkituko duzu.

Departamentuko aktualitatea

285/2019 Foru Agindua, ekainaren 8koa, zeinaren bidez onartzen dira erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak

285/2019 Foru Agindua, ekainaren 8koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2018an hasitako zergaldietarako, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atze rrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.

Irakurri gehiago

261/2019 Foru Agindua, maiatzaren 30ekoa, zeinaren bidez onartzen da 126 eredua

261/2019 Foru Agindua, maiatzaren 30ekoa, zeinaren bidez onartzen baita 126 eredua, mota guztietako finantza entitateetako kontuetatik eratorritako kontraprestazioagatik lortzen diren errentak edo etekinak direla-eta, aktibo finantzarioen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak aitortu eta ordaintzekoa

Irakurri gehiago
+