Ogasuna eta Finantzak

Ogasun eta Finantza Departamentua Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga sistemaren araudiaz eta zergak kudeatzeaz arduratzen da, baita Foru Aldundiaren finantza sistemaren kudeaketaz ere. Bere egitura organiko eta funtzionala 19/2016 Foru Dekretuak arautzen du.

Ekonomia Itunaren Legearen arabera, Gipuzkoako zerga sistema osatzen duten zerga guztiak departamentu honek kudeatu eta biltzen ditu, beti kontuan izanik Euskadiko hiru lurralde historikoen arteko nahiz Estatuko gainerako zerga sistemekiko zerga koordinazioa, harmonizazioa eta lankidetzaren inguruko arauak.

Era berean, Ogasun eta Finantza Departamentuari dagokio eskualdatzen diren eskumen edota zerbitzuak baloratu, Europako Fondoak kudeatu, Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak egin, kudeatu eta horien jarraipena eta kontrola egitea, eta Tokiko eta Nazioz Gaindiko Erakundeei laguntza eta aholkularitza finantzarioa ematea.

Web gune honen bidez, zure zergekin lotutako tramite guztiak egiteko laguntza eta erraztasunak ematen zaizkizu. Herritar gisa edo enpresa baten ordezkari gisa ari bazara, profil bakoitzari egokitutako informazioa aurkituko duzu.

Departamentuko aktualitatea

Udal entitateen batez besteko ordainketa epea 2018ko 3. hiruhilekoan

2018ko hirugarren hiruhilekoan, Gipuzkoako udalek eta horien mendeko entitateek beren hornitzaileei egindako ordainketen batez besteko epea (OBBE) 12,44 egunekoa izan da. 2018ko bigarren hiruhilekoaz geroztik, kalkulu hori egiteko metodologia aldatu egin da ordura arte erabilitakoaren aldean (635/2014 Errege Dekretuan ezarritako metodologia). Honela, 1040/2017 Errege Dekretuak, abenduaren 22koak, ezartzen du erabiliko den metodologia berria honakoa izango dela:

Irakurri gehiago
+