Interpretazio irizpideak

Eskuragarri dituzu Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren interpretazio irizpideak.

GAO data Izendapena Dokumentua
2013/01/29 Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

 

2018/06/06 265/2018 Foru Agindua, maiatzaren 28koa, ohiko etxebizitza modu jarraituan okupatzeko derrigortasuna nola interpretatu ezartzen duena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ohiko etxebizitzaren kontzeptua zehaztearen ondorioetarako.

 

 

Zerga kontsulten errepertorioa

Zerga kontsulten errepertorioa zergadunek egindako galdera ohikoenei Ogasun eta Finantza Departamentuko teknikariek emandako erantzun zehazten bilduma da.

Adierazi bilaketa egiteko terminoak: