Interpretazio irizpideak

Eskuragarri dituzu Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren interpretazio irizpideak.


GAO data Izendapena Dokumentua
2013/01/29 Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

 

2018/06/06 265/2018 Foru Agindua, maiatzaren 28koa, ohiko etxebizitza modu jarraituan okupatzeko derrigortasuna nola interpretatu ezartzen duena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ohiko etxebizitzaren kontzeptua zehaztearen ondorioetarako.

 

 

2020/04/27 162/2020 Foru Agindua, apirilaren 22koa, zeinaren bidez onesten baita Covid-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egiten diren emari eta dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa.

 

 

2021/01/13 524/2020 Foru agindua, abenduaren 23koa, atzerrian eratutako entitate jakin batzuk errentak esleitzeko araubidean dauden entitatetzat jotzeko irizpidea onesten duena.

 

 

Adierazi bilaketa egiteko terminoak: