Interpretazio irizpideak

Eskuragarri dituzu Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren interpretazio irizpideak.

GAO data Izendapena Dokumentua
2013/01/29 Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

 

2018/06/06 265/2018 Foru Agindua, maiatzaren 28koa, ohiko etxebizitza modu jarraituan okupatzeko derrigortasuna nola interpretatu ezartzen duena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ohiko etxebizitzaren kontzeptua zehaztearen ondorioetarako.

 

 

2020/04/27 162/2020 Foru Agindua, apirilaren 22koa, zeinaren bidez onesten baita Covid-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egiten diren emari eta dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa.

 

 

2021/01/13 524/2020 Foru agindua, abenduaren 23koa, atzerrian eratutako entitate jakin batzuk errentak esleitzeko araubidean dauden entitatetzat jotzeko irizpidea onesten duena.

 

 

Zerga kontsulten errepertorioa

Zerga kontsulten errepertorioa zergadunek egindako galdera ohikoenei Ogasun eta Finantza Departamentuko teknikariek emandako erantzun zehazten bilduma da.

Adierazi bilaketa egiteko terminoak: