Egitura organikoa

19/2016 Foru Dekretuak, Ogasun eta Finantza Departamentuaren egitura organiko eta funtzionala ezarritakoari jarraikiz, honako zuzendaritza eta zerbitzu hauek daude Departamentuan.

Ogasun Zuzendaritza Nagusia

Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia

 • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua
 • Zeharkako Zergak eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua
 • Udal Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia

 • Zerga-bilketa Zerbitzua
 • Unitate Teknikoko Zerbitzua
 • Prozedura Berezietako Zerbitzua

Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusia

 • Ikuskaritzako Unitate Eragileko Zerbitzuak

Laguntzako eta Barne Koordinazioko Zerbitzua

Herritarren Arretarako Zerbitzua

Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia

 • Aurrekontu Zerbitzua
 • Kontabilitate Zerbitzua
 • Finantza Zerbitzua
 • Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzua

Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia

 • Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua
 • Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua

Idazkaritza Teknikoa

Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa