Atzealdea

Albiztur

Albiztur


2016ko ponentzia

2016-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
402.0 KB
Memoria
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
374.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
365.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
292.1 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
210.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
804.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
634.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.