Altzo


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
402.7 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
447.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
410.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
761.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.