Atzealdea

Amezketa

Amezketa


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
403.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
574.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
674.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
953.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
208.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
507.8 KB
I. ERANSKINA
urzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
498.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
101.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
573.8 KB
I. ERANSKINA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
542.4 KB
II. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.