Anoeta


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
404.1 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
343.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
407.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
953.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
101.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
429.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
455.5 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.