Atzealdea

Antzuola

Antzuola


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
349.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
372.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.2 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
8.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
311.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
354.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
6.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
369.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
423.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
69.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
315.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
363.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
12.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
350.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
399.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
12.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
597.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
913.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.