Arama


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
402.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
176.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
201.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
201.1 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
243.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
187.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
216.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.