Atzealdea

Baliarrain

Baliarrain


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
493.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
230.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
268.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
244.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.