Atzealdea

Beizama

Beizama


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
501.0 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
196.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
213.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
397.3 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
101.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
784.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
681.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.