Atzealdea

Berastegi

Berastegi


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
501.9 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
884.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa
PDF
933.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
864.8 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.