Atzealdea

Berrobi

Berrobi


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
2.5 MB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
161.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
191.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
209.5 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.