Atzealdea

Bidania-Goiatz

Bidania-Goiatz


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
363.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
364.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
3.9 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
71.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
539.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
856.5 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
109.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
697.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
600.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.