Atzealdea

Errezil

Errezil


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
430.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
425.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
3.6 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
69.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
359.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
327.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.