Atzealdea

Gabiria

Gabiria


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
504.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
544.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
835.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
794.0 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.