Atzealdea

Gaintza

Gaintza


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
493.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
393.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
449.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
237.7 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.