Atzealdea

Getaria

Getaria


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
507.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
1.1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
884.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
661.0 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.